Jak pisaliśmy pod koniec lutego, Griffin Topco III S.a r.l. (podmiot kontrolowany przez Oaktree) oraz fundusz zarządzany przez PIMCO podpisał mowę pośredniego nabycia pakietu 41,55 procent akcji Echo Investment S.A. Warunkiem ostatecznego sfinalizowania transakcji nabycia jest wydanie zgody na koncentrację przez Komisję Europejską.

Inwestorzy, według wcześniejszych informacji, planują kontynuowanie współpracy z dotychczasowymi członkami zarządu Echo Investment i wspólnie z nimi, w ciągu kilku miesięcy po dokonaniu transakcji, zamierzają dokonać przeglądu strategii i jej ewentualnej optymalizacji.

Nowi inwestorzy nie planują wycofania akcji spółki z giełdy.