SERWIS O ŻYCIU W PRZESTRZENI MIEJSKIEJ I ARCHITEKTURZE

REDAKCJA

REKLAMA

Ratusz chce ograniczyć ruch samochodowy w centrum

Strona główna Infrastruktura Ratusz chce ograniczyć ruch samochodowy w centrum

Warszawska Polityka Mobilności to dokument strategiczny wyznaczający cele i sposoby nowego, aktywnego sposobu zarządzania komunikacją w mieście. Po konsultacjach społecznych, które trwają do 10 października, zostanie przyjęty zarządzeniem Prezydenta m.st. Warszawy.

 

Priorytetem będzie edukacja transportowa i zmiana świadomości społeczeństwa, prowadząca do zmiany sposobu odbywania podróży po mieście. Warszawska polityka mobilności jest zbieżna z oczekiwaniami warszawiaków dotyczącymi m.in. zapewnienia alternatywnych dla samochodu form odbywania podróży (transport zbiorowy, rower, pieszo), przekształcania ulic i placów dotychczas zawłaszczonych przez samochody, umożliwiania korzystania z otwartych, publicznych przestrzeni i aktywnego współuczestniczenia w życiu miasta. WPM opiera się na takich działaniach jak: wspieranie budowy ładu przestrzennego miasta; zwiększenie roli transportu zbiorowego, ruchu pieszego i rowerowego; przekształcenia przestrzeni publicznych i przywracanie im ich społecznej roli; dostosowanie parametrów ulic do planowanych funkcji; określenie nowej – ograniczonej – roli samochodu w mieście; porządkowanie parkowania, transportu ładunków, dostaw towarów i obsługi ruchu turystycznego. Z projektem WPM można zapoznać się tutaj. Do 10 października trwają konsultacje społeczne tego dokumentu. Szczegółowe informacje o konsultacjach znajdują się tutaj.

Główne obszary Warszawskiej Polityki Mobilności

Zagospodarowanie przestrzenne

To m.in. normy parkingowe; plany transportowe dla planów miejscowych, decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu; plany rozwojowe dla rejonów, węzłów przesiadkowych, terenów planowanych zmian zabudowy. Jednym z działań na najbliższe lata, zwła­szcza wcentrum miasta, będzie rewaloryzacja ulic i placów.

Wpływanie na popyt

Zachęcanie do odbywania podróży pieszo, rowerem lub komunikacją miejską. Wpływanie na popyt to np.: promowanie i wspieranie elastycznych godzin pracy; niższe taryfy w komunikacji poza szczytem; e-usługi; telekonferencje i telespotkania; praca zdalna, wykonywana częściowo w pracy lub w domu; ograniczanie dostępno­ści obsza­rów (strefa śródmiej­ska, centra dzielnic) dla ruchu samochodo­wego.

Ruch pieszy

Rosnąca rola trans­portu pieszego, zwłaszcza wcentrum miasta; przejścia do i w obrębie węzłów przesiadkowych. Planowane działania to m.in.: poprawa dostępności ulic dla osób o ograniczonej mobilności (przejścia przez jezdnie, likwidacja barier, dostosowanie sygnalizacji); odzyskiwanie przestrzeni publicznych dla funkcji np. kulturalno-usługowych; standardy projektowania; poprawa bezpieczeństwa pieszych.

Transport zbiorowy

Doprowadzenie do 65% udziału komunikacji miejskiej w obsłudze wszystkich podróży wykonywanych w Warszawie środkami transportu oraz 80% udziału w przypadku podróży do obszaru śródmiejskiego i 50% udziału na granicy Warszawy. Działnia to m.in. rozszerzenie współpracy z samorządami aglomeracji; modernizowanie i rozwój komunikacji autobusowej i tramwajowej; kontynuacja budowy metra; usprawnienie komunikacji kolejowej; wdrażanie rozwią­zań z zakresu inteligentnych systemów transportowych (ITS).

Ruch rowerowy

Celem jest osiągnięcie 10% udziału w codziennie lub prawie codziennie odbywanych podróżach w sezonie wiosenno-letnim, a w strefie śródmiejskiej ponad 20%. Służyć temu ma np.: budowa dróg dla rowerów, pasów i kontrapasów; dopuszczenie ruchu pod prąd na ulicach jednokierunkowych; tworzenie tzw. stref tempo 30; likwidowanie barier w pokonywa­niu skrzyżowań; podwyższanie bezpieczeństwa; zorganizowanie miejskiego serwisu rowerowego.

Ruch samochodowy

Ograniczenie roli samochodów w mieście, zwłaszcza w strefie śródmiejskiej poprzez m.in. strefowanie ruchu; zmniejszanie prze­pustowości ulic i skrzyżowań; priorytetowe traktowanie ruchu pie­szego; rozwój systemów carsharingu; wspieranie korzystania z samochodów o małych gabarytach, z małymi silnikami i z ekologicznymi napędami. Przeciwstawienie się presji zmotoryzowanych umożliwi przezna­czenie miejsc dotychczas zajmowanych przez samochody na inne cele, m.in. na poprawę warunków ruchu pieszego i rowero­wego oraz rozwój społecznych i kulturowych funkcji ulic.

Parkowanie

Zarządzanie parkowaniem poprzez m.in. eliminowanie nielegalnego parkowania; zastąpienie parkowania na chodnikach parkowaniem na pasach postojowych, w zatokach, na parkingach; system zarządzania parkowaniem; zwiększenia sprawności SPPN.

Transport ładunków

Zorganizo­wanie systemu dostaw ładunków, obejmującego m.in. współpracę z centrami logistycz­nymi przy ustalaniu tras i okresów ruchu samochodów towaro­wych oraz organizację postoju pojazdów zaopatrzenia, ograniczanie dostępności poszczególnych obszarów miasta dla samochodów ciężarowych w zależności od tonażu.

Edukacja i promocja

Działania związane oddziaływaniem finansowym, promocją i edukacją, m.in.: uprzywilejowanie w SPPN pojazdów niskoemisyjnych; kontrola poprawności parkowania oraz wnoszenia opłat; utworzenie ośrodka szkoleniowego – Miasteczka Mobilności MIMO; wznowienie obrad tzw. Warszawskiego Okrągłego Stołu Transportowego pod nazwą Warszawski Okrągły Stół Mobilności (WOSM).

Konsultacje społeczne:

Do 10 października trwają konsultacje społeczne tego dokumentu. Zapraszamy na debaty i warsztaty:

· debatę wprowadzającą w cykl warsztatów – 14 września 2016 r. (środa) w godz. 17.30–20.30, Pałac Kultury i Nauki, sala im. Stefana Kisielewskiego, wejście od ul. Marszałkowskiej, po prawej stronie od głównego wejścia

· debatę podsumowującą konsultacje – 7 grudnia 2016 r. (środa) w godz. 17.30–20.30, Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego, ul. Dobra 55, sala 316 im. Samuela Lindego, III piętro

i warsztaty:

· 17 września 2016 r. (sobota), godz. 10.00–16.00 warsztat plenerowy na terenie zajezdni Woronicza podczas Dni Transportu Publicznego, ul. Woronicza 29

· 20 września 2016 r. (wtorek), godz. 17.30–20.30, „Marzyciele i Rzemieślnicy”, Dom Towarowy Braci Jabłkowskich, ul. Bracka 25, III piętro

· 29 września 2016 r. (czwartek), godz. 17.30–20.30, Biblioteka Narodowa, al. Niepodległości 213, Sala Darczyńców

· 8 października 2016 r. (sobota), godz. 17.30–20.30, Muzeum Warszawskiej Pragi, ul. Targowa 50/52

Uwaga: Prosimy o zgłaszanie udziału w warsztacie (oprócz plenerowego) na adres mobilna@um.warszawa.pl

Uwagi można przekazać także drogą elektroniczną na adres mobilna@um.warszawa.pl; pocztą: Biuro Drogownictwa i Komunikacji, ul. Marszałkowska 77/79, 00-683 Warszawa lub osobiście: Biuro Drogownictwa i Komunikacji, w dni robocze w godz. 08.00–16.00

Wiadomości

Warszawa rozważa zawieszenie współfinansowania policji

Rafał Trzaskowski, prezydent m.st. Warszawy zapowiedział, że w przypadku dalszej eskalacji działań policji na ulicach miasta wstrzyma współfinansowanie...

Nowy najemca w The Warsaw HUB

Firma Sol - Millennium wynajęła ponad 400 mkw. w budynku The Warsaw HUB w Warszawie, którego agentem wyłącznym jest JLL.

ASFALTOWANIE NA DOMANIEWSKIEJ. KIEROWCÓW CZEKAJĄ UTRUDNIENIA

Trwa przebudowa ul. Domaniewskiej między ulicami Samochodową a Pęcherską. Odcinek ten od piątku, 27 listopada, od godz. 18 do niedzieli, 29...

Nowe stawki opłat za śmieci od kwietnia

Opłaty za odpady dla mieszkańców Warszawy będą naliczane według ilości zużytej wody od kwietnia 2021 r. Ta...

Wojewoda podał termin oddania Szpitala Południowego

Wojewoda mazowiecki Konstanty Radziwiłł przekazał w czwartek, że powstający na Ursynowie Szpital Południowy zostanie oddany 22 stycznia.

Mieszkania pod inwestycję – 3 lokalizacje, które powinniśmy wziąć pod uwagę w pierwszej kolejności

Zakup mieszkania z rynku pierwotnego z przeznaczeniem pod inwestycję to bardzo dobra lokata kapitału. Należy jednak dobrze przemyśleć jego lokalizację, gdyż jest to...

Polecane

Muzyczni Koneserzy – cykl bezpłatnych wydarzeń w Centrum Praskim Koneser

Centrum Praskie Koneser nie zapomina o warszawskich melomanach. W ramach Artystycznej Jesieni odbywa się szereg wydarzeń prezentujących różne gatunki muzyczne –...

Wydruki zdjęć Warszawy

Przez lata fotografowaliśmy rosnącą panoramę Warszawy. Zebraliśmy pokaźną kolekcję fotografii stolicy, a teraz chcielibyśmy zaoferować najlepsze zdjęcia w postaci wydruków...

Rozpoczyna się Artystyczna Jesień w praskim Koneserze. Kilkaset wydarzeń dla dzieci i dorosłych.

Przed nami Artystyczna Jesień w Centrum Praskim Koneser, podczas której można będzie bezpłatnie uczestniczyć w wielu wydarzeniach. Do końca roku na...

Tulipan House – aplikacja dla najemcy przyszłością biurowców?

Wyobraź sobie, że w poniedziałek rano wchodzisz do biurowca, w którym pracujesz. Co czujesz? Czy jest to miejsce, o którym możesz powiedzieć,...

Zakończyło się Lato Konesera – cykl wakacyjnych imprez kulturalno-rozrywkowego centrum stolicy

Lato Konesera było niezwykle popularne wśród mieszkańców Warszawy i turystów. W ramach cyklu, zorganizowanego na terenie Centrum Praskiego Koneser od początku...

Wolskie Rotundy według Danuty Karsten

Danuta Karsten stworzyła w Warszawie niezwykle spektakularną instalację w Wolskich Rotundach, na terenie byłej gazowni, zatytułowaną „Stałość w ulotności”.