SERWIS O ŻYCIU W PRZESTRZENI MIEJSKIEJ I ARCHITEKTURZE

REDAKCJA

REKLAMA

Ratusz chce ograniczyć ruch samochodowy w centrum

Strona główna Infrastruktura Ratusz chce ograniczyć ruch samochodowy w centrum

Warszawska Polityka Mobilności to dokument strategiczny wyznaczający cele i sposoby nowego, aktywnego sposobu zarządzania komunikacją w mieście. Po konsultacjach społecznych, które trwają do 10 października, zostanie przyjęty zarządzeniem Prezydenta m.st. Warszawy.

 

Priorytetem będzie edukacja transportowa i zmiana świadomości społeczeństwa, prowadząca do zmiany sposobu odbywania podróży po mieście. Warszawska polityka mobilności jest zbieżna z oczekiwaniami warszawiaków dotyczącymi m.in. zapewnienia alternatywnych dla samochodu form odbywania podróży (transport zbiorowy, rower, pieszo), przekształcania ulic i placów dotychczas zawłaszczonych przez samochody, umożliwiania korzystania z otwartych, publicznych przestrzeni i aktywnego współuczestniczenia w życiu miasta. WPM opiera się na takich działaniach jak: wspieranie budowy ładu przestrzennego miasta; zwiększenie roli transportu zbiorowego, ruchu pieszego i rowerowego; przekształcenia przestrzeni publicznych i przywracanie im ich społecznej roli; dostosowanie parametrów ulic do planowanych funkcji; określenie nowej – ograniczonej – roli samochodu w mieście; porządkowanie parkowania, transportu ładunków, dostaw towarów i obsługi ruchu turystycznego. Z projektem WPM można zapoznać się tutaj. Do 10 października trwają konsultacje społeczne tego dokumentu. Szczegółowe informacje o konsultacjach znajdują się tutaj.

Główne obszary Warszawskiej Polityki Mobilności

Zagospodarowanie przestrzenne

To m.in. normy parkingowe; plany transportowe dla planów miejscowych, decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu; plany rozwojowe dla rejonów, węzłów przesiadkowych, terenów planowanych zmian zabudowy. Jednym z działań na najbliższe lata, zwła­szcza wcentrum miasta, będzie rewaloryzacja ulic i placów.

Wpływanie na popyt

Zachęcanie do odbywania podróży pieszo, rowerem lub komunikacją miejską. Wpływanie na popyt to np.: promowanie i wspieranie elastycznych godzin pracy; niższe taryfy w komunikacji poza szczytem; e-usługi; telekonferencje i telespotkania; praca zdalna, wykonywana częściowo w pracy lub w domu; ograniczanie dostępno­ści obsza­rów (strefa śródmiej­ska, centra dzielnic) dla ruchu samochodo­wego.

Ruch pieszy

Rosnąca rola trans­portu pieszego, zwłaszcza wcentrum miasta; przejścia do i w obrębie węzłów przesiadkowych. Planowane działania to m.in.: poprawa dostępności ulic dla osób o ograniczonej mobilności (przejścia przez jezdnie, likwidacja barier, dostosowanie sygnalizacji); odzyskiwanie przestrzeni publicznych dla funkcji np. kulturalno-usługowych; standardy projektowania; poprawa bezpieczeństwa pieszych.

Transport zbiorowy

Doprowadzenie do 65% udziału komunikacji miejskiej w obsłudze wszystkich podróży wykonywanych w Warszawie środkami transportu oraz 80% udziału w przypadku podróży do obszaru śródmiejskiego i 50% udziału na granicy Warszawy. Działnia to m.in. rozszerzenie współpracy z samorządami aglomeracji; modernizowanie i rozwój komunikacji autobusowej i tramwajowej; kontynuacja budowy metra; usprawnienie komunikacji kolejowej; wdrażanie rozwią­zań z zakresu inteligentnych systemów transportowych (ITS).

Ruch rowerowy

Celem jest osiągnięcie 10% udziału w codziennie lub prawie codziennie odbywanych podróżach w sezonie wiosenno-letnim, a w strefie śródmiejskiej ponad 20%. Służyć temu ma np.: budowa dróg dla rowerów, pasów i kontrapasów; dopuszczenie ruchu pod prąd na ulicach jednokierunkowych; tworzenie tzw. stref tempo 30; likwidowanie barier w pokonywa­niu skrzyżowań; podwyższanie bezpieczeństwa; zorganizowanie miejskiego serwisu rowerowego.

Ruch samochodowy

Ograniczenie roli samochodów w mieście, zwłaszcza w strefie śródmiejskiej poprzez m.in. strefowanie ruchu; zmniejszanie prze­pustowości ulic i skrzyżowań; priorytetowe traktowanie ruchu pie­szego; rozwój systemów carsharingu; wspieranie korzystania z samochodów o małych gabarytach, z małymi silnikami i z ekologicznymi napędami. Przeciwstawienie się presji zmotoryzowanych umożliwi przezna­czenie miejsc dotychczas zajmowanych przez samochody na inne cele, m.in. na poprawę warunków ruchu pieszego i rowero­wego oraz rozwój społecznych i kulturowych funkcji ulic.

Parkowanie

Zarządzanie parkowaniem poprzez m.in. eliminowanie nielegalnego parkowania; zastąpienie parkowania na chodnikach parkowaniem na pasach postojowych, w zatokach, na parkingach; system zarządzania parkowaniem; zwiększenia sprawności SPPN.

Transport ładunków

Zorganizo­wanie systemu dostaw ładunków, obejmującego m.in. współpracę z centrami logistycz­nymi przy ustalaniu tras i okresów ruchu samochodów towaro­wych oraz organizację postoju pojazdów zaopatrzenia, ograniczanie dostępności poszczególnych obszarów miasta dla samochodów ciężarowych w zależności od tonażu.

Edukacja i promocja

Działania związane oddziaływaniem finansowym, promocją i edukacją, m.in.: uprzywilejowanie w SPPN pojazdów niskoemisyjnych; kontrola poprawności parkowania oraz wnoszenia opłat; utworzenie ośrodka szkoleniowego – Miasteczka Mobilności MIMO; wznowienie obrad tzw. Warszawskiego Okrągłego Stołu Transportowego pod nazwą Warszawski Okrągły Stół Mobilności (WOSM).

Konsultacje społeczne:

Do 10 października trwają konsultacje społeczne tego dokumentu. Zapraszamy na debaty i warsztaty:

· debatę wprowadzającą w cykl warsztatów – 14 września 2016 r. (środa) w godz. 17.30–20.30, Pałac Kultury i Nauki, sala im. Stefana Kisielewskiego, wejście od ul. Marszałkowskiej, po prawej stronie od głównego wejścia

· debatę podsumowującą konsultacje – 7 grudnia 2016 r. (środa) w godz. 17.30–20.30, Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego, ul. Dobra 55, sala 316 im. Samuela Lindego, III piętro

i warsztaty:

· 17 września 2016 r. (sobota), godz. 10.00–16.00 warsztat plenerowy na terenie zajezdni Woronicza podczas Dni Transportu Publicznego, ul. Woronicza 29

· 20 września 2016 r. (wtorek), godz. 17.30–20.30, „Marzyciele i Rzemieślnicy”, Dom Towarowy Braci Jabłkowskich, ul. Bracka 25, III piętro

· 29 września 2016 r. (czwartek), godz. 17.30–20.30, Biblioteka Narodowa, al. Niepodległości 213, Sala Darczyńców

· 8 października 2016 r. (sobota), godz. 17.30–20.30, Muzeum Warszawskiej Pragi, ul. Targowa 50/52

Uwaga: Prosimy o zgłaszanie udziału w warsztacie (oprócz plenerowego) na adres mobilna@um.warszawa.pl

Uwagi można przekazać także drogą elektroniczną na adres mobilna@um.warszawa.pl; pocztą: Biuro Drogownictwa i Komunikacji, ul. Marszałkowska 77/79, 00-683 Warszawa lub osobiście: Biuro Drogownictwa i Komunikacji, w dni robocze w godz. 08.00–16.00

Wiadomości

Francuzi dołączyli do budowy Domu Ronalda McDonalda.

Francuska firma rodzinna DELABIE dołącza jako nowy partner budowy drugiego polskiego Domu Ronalda McDonalda. Fundację i firmę połączyła misja „Aby rodzina mogła być...

Ambassador Office Building z nowym najemcą

Firma Hines pozyskała nowego najemcę do budynku Ambassador Office Building. Jest nim AECOM Polska, wiodący dostawca rozwiązań infrastrukturalnych, świadczący profesjonalne usługi...

Ulice Saska i Smocza do remontu

Warszawscy drogowcy z Zarządu Dróg Miejskich wyremontują ulice Saską i Smoczą. Roboty na Saskiej Kępie rozpoczną się w poniedziałek, 13 lipca....

Kampus Innowacji w Varso już działa

W Warszawie powstało miejsce, które nie tylko umożliwi współpracę między korporacjami i mniejszymi firmami, ale też pozwoli na wymianę doświadczeń...

Moje Miejsce gotowe do zamieszkania

Kolejny miejski fragment Dolnego Mokotowa został oddany do użytku. Echo Investment dostało prawomocne pozwolenie dla budynków mieszkaniowych w wielofunkcyjnym projekcie Moje...

Ratusz zawiesza realizację usług firmy Arriva

Zarząd Transportu Miejskiego zawiesza realizację usług przewozowych świadczonych w ramach trzech kontraktów przez firmę Arriva Bus Transport Polska.

Polecane

Rozpoczyna się Lato Konesera. Kilkaset wydarzeń w centrum kulturalno-rozrywkowym stołecznej Pragi

Już w 1 lipca w Centrum Praskim Koneser rozpoczyna się wakacyjny cykl wydarzeń pod hasłem Lato Konesera. Od początku lipca do...

Teatr Polonia i Och-Teatr zagrają w lato plenerowe spektakle w Centrum Praskim Koneser

Centrum kulturalno-rozrywkowe na warszawskiej Pradze zapowiada plenerowe spektakle Teatru Polonia i Och-Teatru podczas Lata Konesera. Wstęp na wszystkie wydarzenia będzie bezpłatny,...

Innowacyjne udogodnienia w Tulipan House

Zaprojektowane na nowo lobby biurowca Tulipan House to nie tylko ekologiczny design, ale też przestrzeń, która na każdym kroku podkreśla dumę...

Warszawski rynek mieszkaniowy 2019

W 2019 roku w Warszawie przekroczono mieszkaniowy Rubikon. Na rynku pierwotnym średnia cena sprzedaży metra kwadratowego, na koniec pierwszej połowy roku, przekroczyła 9 tysięcy...

Noc Wieżowców 2018

Po przerwie wracamy do Was z trzecią edycją Nocy Wieżowców. zdjęcia: Kuba Jurkowski Wejściówki na Wydarzenie są imienne i nie istnieje możliwość zmiany danych na...

Rondo ONZ jeszcze wystrzeli w górę!

BY <!-- &amp;amp;amp;amp;lt;iframe src="//www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-N25V7L" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"&amp;amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;amp;lt;/iframe&amp;amp;amp;amp;gt; Rondo...