SERWIS O ŻYCIU W PRZESTRZENI MIEJSKIEJ I ARCHITEKTURZE

REDAKCJA

REKLAMA

Nadzór budowlany zamyka Skrę

Strona główna Nieruchomości Nadzór budowlany zamyka Skrę

Z uwagi na zagrożenie bezpieczeństwa Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego nakazał zabezpieczenie obiektów na terenie kompleksu „Skra”. Pomimo wyroku sądu Warszawa nie włada faktycznie nieruchomością, dlatego nie może przeprowadzić samodzielnie wskazanych w decyzji robót zabezpieczających.

Pod koniec maja br. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego nakazał właścicielowi zabezpieczenie obiektów usytuowanych na terenie kompleksu Skra pod rygorem natychmiastowej wykonalności.

Wyrok sądu I instancji mówi, że obecny zarządca jest zobowiązany do przekazania obiektów Skry miastu, jednak do tej pory tak się nie stało. Aktualnie czekamy na rozprawę apelacyjną, jednak nie zmienia to faktu, że stan infrastruktury zagraża życiu i bezpieczeństwu osób przybywających na jej terenie.

Obecnie nieruchomość nie jest objęta faktycznym władaniem jej właściciela, czyli m.st. Warszawy. Mimo to postanowieniem z 10 sierpnia 2020 r. PINB wystawił tytuł wykonawczy przeciwko miastu w celu wyegzekwowania wykonania swojej decyzji.

W uzasadnieniu postanowienia PINB stwierdził, że „w ocenie PINB za środek gwarantujący najszybsze, a przede wszystkim skuteczne wykonanie obowiązków uznać należy wykonanie zastępcze na koszt i niebezpieczeństwo Zobowiązanego”. W dalszej części uzasadnienia organ wskazuje, iż przybliżona kwota kosztów wykonania zastępczego została oszacowana na 600 tys. zł. Na mocy postanowienia Warszawa została wezwana do wpłacenia zaliczki w podanej wysokości, pod rygorem ściągnięcia jej w trybie egzekucyjnym.

Pomimo trudnej sytuacji, miasto przekazało do PINB środki w wysokości 600 tys. zł na potrzeby wykonania niezbędnych prac zabezpieczających.  

Wykonawca robót został wyłoniony w postępowaniu przetargowym ogłoszonym przez PINB. Pierwsze prace na terenach Skry rozpoczną się w środę, 21 października.

Obecni użytkownicy infrastruktury zostali poinformowani o konieczności opuszczenia nieruchomości.

Proces sądowy

RKS Skra od 1974 r. była użytkownikiem wieczystym, a umowa z klubem miała obowiązywać przez 40 lat – do 2014 r.

Od dawna jasne było, że Stowarzyszenie odpowiednio nie dba o nieruchomość sportową. W związku z tym Warszawa wezwała zarządcę do dobrowolnego rozwiązania umowy jeszcze w 2008 r. Brak zgody Stowarzyszenia sprawił, że sprawa znalazła się w sądzie. Odbyło się kilka różnych postępowań, ostatecznie Sąd Najwyższy 20 listopada 2015 r. zakończył proces. Od tego dnia RKS Skra jest bezumownym użytkownikiem.

Jeszcze pod koniec 2015 r. prowadziliśmy rozmowy z klubem w przedmiocie wydania nieruchomości miastu przy jednoczesnej możliwości korzystania przez zawodników z infrastruktury sportowej. RKS Skra nie porozumiał się jednak z miastem w tym zakresie – klub działał w celu wydłużenia całej procedury, a nieruchomość była wykorzystywana głównie w celach niesportowych oraz dalej ulegała dewastacji.

Należy zaznaczyć, że główną i w zasadzie bezpośrednią przyczyną podjęcia czynności przejęcia nieruchomości przez Warszawę był sposób zarządzania przez RKS SKRA terenem. W szczególności chodziło o zakres dokonanych zaniechań i zaniedbań, które doprowadziły obiekt do ruiny.

Zarządca nie przeprowadzał koniecznych napraw, remontów i konserwacji, nie prowadził książek obiektu i nie przeprowadzał przeglądów budowlanych (rocznych i pięcioletnich) – co zostało wskazane wprost w uzasadnieniu do Wyroku Sadu Apelacyjnego w Warszawie z 15 stycznia 2014 r.

– Obiekt od co najmniej 20 lat nie przeszedł generalnego remontu, nie były prowadzone przeglądy roczne i pięcioletnie, nie jest prowadzona książka obiektu – możemy przeczytać w postanowieniu.

– Co więcej, z materiału dowodowego zgromadzonego w tej sprawie, w szczególności opinii biegłych, wynika, że ruina obiektów sportowych i rekreacyjnych (stadion, boiska, baseny) spowodowana została dotychczasowym sposobem wykonywania prawa użytkowania wieczystego, w szczególności brakiem koniecznych napraw, remontów i konserwacji. Obiekty sportowe znajdujące się na tym terenie są opuszczone i w znacznym stopniu zdewastowane. Przedłużenie użytkowania wieczystego oznacza w sposób oczywisty kontynuację istniejącego stanu rzeczy – czytamy w dalszej części wyroku.

Ostatecznie – 3 października 2018 r. – Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa złożyło do sądu pozew o nakazanie RKS Skra wydania m.st. Warszawa nieruchomości.

16 grudnia 2020 r. Sąd Okręgowy w wyroku nakazał RKS Skra wydanie miastu nieruchomości. Tym samym m.st. Warszawa wygrało w I instancji.

W związku ze złożoną przez stronę apelacją od wyroku czekamy na pierwszy termin rozprawy w II instancji.

Konkurs architektoniczny

Pomimo utrudnień ze strony obecnego zarządcy, Warszawa poczyniła kroki, aby obiektom Skry przywrócić ich dawną świetność.

21 czerwca 2018 r. ogłosiliśmy konkurs architektoniczno-urbanistyczny na koncepcję modernizacji kompleksu sportowego. Konkurs rozstrzygnięty został w październiku 2018 r.

Wykonaliśmy wszystkie możliwe, zgodne z prawem działania, które pozwoliłyby od razu po faktycznym przejęciu nieruchomości przystąpić do przywracania kompleksowi sportowemu Skra jego zasłużonego i oczekiwanego przez mieszkańców kształtu i przeznaczenia. Mamy zabezpieczone środki finansowe na przeprowadzenie I etapu modernizacji kompleksu – wybór koncepcji modernizacji ośrodka Skra został dokonany z niezależnymi przedstawicielami środowiska projektantów, architektów oraz świata sportu lekkoatletycznego.

Zakres koncepcji to m.in. budowa stadionu treningowego z zapleczem (zgodnie z wymaganiami dla stadionu głównego II kategorii IAAF), strefa rekreacyjno-sportowa łącząca Pole Mokotowskie ze Skrą oraz ogólne zagospodarowanie całej nieruchomości przygotowujące ją do bezpiecznego i zgodnego z przeznaczeniem korzystania oraz do dalszych prac inwestycyjnych.

W etapie II zakłada się budowę stadionu II kategorii z halą sportową.

Masz newsa? Interesujesz się inwestycjami w Warszawie? Pisz do nas na adres: redakcja@nowawarszawa.pl Śledź nas na bieżąco na Facebooku.

Wiadomości

Nowe stawki opłat za śmieci od kwietnia

Opłaty za odpady dla mieszkańców Warszawy będą naliczane według ilości zużytej wody od kwietnia 2021 r. Ta...

Wojewoda podał termin oddania Szpitala Południowego

Wojewoda mazowiecki Konstanty Radziwiłł przekazał w czwartek, że powstający na Ursynowie Szpital Południowy zostanie oddany 22 stycznia.

Mieszkania pod inwestycję – 3 lokalizacje, które powinniśmy wziąć pod uwagę w pierwszej kolejności

Zakup mieszkania z rynku pierwotnego z przeznaczeniem pod inwestycję to bardzo dobra lokata kapitału. Należy jednak dobrze przemyśleć jego lokalizację, gdyż jest to...

Trudne, ale konstruktywne rozmowy w sprawie Południowej Obwodnicy Warszawy

Trwa budowa Południowej Obwodnicy Warszawy, za którą odpowiedzialna jest Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Za nami trudne, ale konstruktywne rozmowy z...

Świąteczna iluminacja – odrobina świąt w czasie epidemii

Tegoroczna iluminacja z powodu pandemii rozbłyśnie w znacznie mniejszym zakresie niż w poprzednich latach. Zgodnie z zapowiedzią...

Zakaz korzystania z telefonów podczas przechodzenia przez jezdnię

Rada Ministrów przyjęła opracowany przez Ministerstwo Infrastruktury i Krajową Radę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego projekt nowelizacji kodeksu drogowego. Obejmuje on m.in....

Polecane

Muzyczni Koneserzy – cykl bezpłatnych wydarzeń w Centrum Praskim Koneser

Centrum Praskie Koneser nie zapomina o warszawskich melomanach. W ramach Artystycznej Jesieni odbywa się szereg wydarzeń prezentujących różne gatunki muzyczne –...

Wydruki zdjęć Warszawy

Przez lata fotografowaliśmy rosnącą panoramę Warszawy. Zebraliśmy pokaźną kolekcję fotografii stolicy, a teraz chcielibyśmy zaoferować najlepsze zdjęcia w postaci wydruków...

Rozpoczyna się Artystyczna Jesień w praskim Koneserze. Kilkaset wydarzeń dla dzieci i dorosłych.

Przed nami Artystyczna Jesień w Centrum Praskim Koneser, podczas której można będzie bezpłatnie uczestniczyć w wielu wydarzeniach. Do końca roku na...

Tulipan House – aplikacja dla najemcy przyszłością biurowców?

Wyobraź sobie, że w poniedziałek rano wchodzisz do biurowca, w którym pracujesz. Co czujesz? Czy jest to miejsce, o którym możesz powiedzieć,...

Zakończyło się Lato Konesera – cykl wakacyjnych imprez kulturalno-rozrywkowego centrum stolicy

Lato Konesera było niezwykle popularne wśród mieszkańców Warszawy i turystów. W ramach cyklu, zorganizowanego na terenie Centrum Praskiego Koneser od początku...

Wolskie Rotundy według Danuty Karsten

Danuta Karsten stworzyła w Warszawie niezwykle spektakularną instalację w Wolskich Rotundach, na terenie byłej gazowni, zatytułowaną „Stałość w ulotności”.