SERWIS O ŻYCIU W PRZESTRZENI MIEJSKIEJ I ARCHITEKTURZE

REDAKCJA

REKLAMA

Zielone Szlaki Warszawy

Strona główna Nieruchomości Zielone Szlaki Warszawy

Idea Zielonych Szlaków Warszawy, nad którą pracowaliśmy przez ostatnie trzy lata – zakłada funkcjonalne połączenie wielu niezależnych i różnorakich terenów zieleni: skwerów, parków, ogrodów, ogródków działkowych, lasów, rezerwatów, fortów, wybranych cmentarzy w spójne szlaki pieszo-rowerowe o ujednoliconej identyfikacji przestrzennej, uzupełnione o nasadzenia drzew, małą architekturę, inwestycje infrastrukturalne, jak przejścia i przejazdy przez ulice, kładki, mikrotunele oraz obiekty użyteczności publicznej.

Koncepcja wyrosła z obserwacji przestrzeni miasta i jej charakteru: ekstensywna zabudowa przeplata się z terenami zieleni, które budują obraz Warszawy jako aglomeracji o bujnym ekosystemie, co czyni ją miastem wyjątkowym pośród wielu innych ośrodków miejskich o intensywnej urbanistyce.

Po dokładniejszej analizie okazuje się jednak, że tereny zieleni mimo że ze sobą sąsiadują, odseparowane są od siebie np. trasami szybkiego ruchu (przykładowo: Park Kaskada i Park Stawy Kellera), a ich naturalna różnorodność nie jest spięta ujednoliconą identyfikacją wizualną (oznaczenie w terenie, mała architektura). Warszawska zieleń, to obecnie oazy mikroklimatu, do których trzeba celowo „przedzierać się”, by z nich skorzystać. 

Zielone Szlaki uczynią miasto szytym zielenią, w jej oczywiście służebnym charakterze wobec podstawowych funkcji miejskich: realizacji codziennych potrzeb życiowych i zawodowych mieszkańców.

Istotną cechą idei Zielonych Szlaków jest ich interdyscyplinarny charakter. Zieleń, to tak naprawdę: kształtowanie przestrzeni, ochrona środowiska, system transportowy, inwestycje, sport i rekreacja, a także zarządzanie miastem, czy ochrona zabytków (np. fortyfikacji). Propozycja całościowego spojrzenia na tereny zieleni ma na celu również usprawnianie kierowania rozwojem Warszawy i funkcjonowania stołecznego Urzędu z jego wieloma wewnętrznymi komórkami.

Ważnym elementem idei jest obecnie wstrzymana przez władze samorządowe realizacja wyłonionej w konkursie kładki pieszo-rowerowej przez Wisłę, która będzie jedynym dedykowanym pieszym łącznikiem między szlakami w obu częściach miasta. Inwestycja ta jest wręcz wymogiem społecznym i cywilizacyjnym, gdyż upodmiotowi pieszych i rowerzystów w przeprawie przez rzekę w obliczu zagrożenia dla ich zdrowia i życia ze strony ruchu kołowego na stołecznych mostach (śmierć rowerzystki na moście Poniatowskiego).

Zielone Szlaki w pewnym stopniu powstają w sposób nieuświadomiony: realizowany jest np. tunel w nasypie kolejowym umożliwiający przejście do Cmentarza Cholerycznego lub – prowadzone są prace nad miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, który z Zakola Wawerskiego być może uczyni park o randze ogólnomiejskiej.

Należy podkreślić, że koncepcja Zielonych Szlaków jest propozycją ich przebiegu, który może ulec zmianie i być uzupełniony pod wpływem głosu mieszkańców. Realizacja przewidywana jest na ok. 10-15 lat – i może trwać jak proces planowania przestrzeni: nieustająco.

Warto, by pomysł został wpisany do tworzonego nowego Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Warszawy.

Mówi się, że Warszawa przyszłości, to Warszawa zielona. Warszawa przyszłości powinna być uszyta zielenią, jako ważnym walorem dającym odprężenie mieszkańcom i budującym markę miasta na arenie krajowej i międzynarodowej.

* Zielone Szlaki Warszawy w liczbach:

– 129 wybranych terenów połączonych szlakami na obu brzegach Wisły,

– łączna długość: ok. 237 km.

* Zakres koncepcji:

– prezentacja przebiegu szlaków i oznaczenie połączonych nimi terenów zieleni,

– wskazanie wybranych inwestycji uzupełniających, jak np. pawilony „Stacja Szczęśliwice” (przewidziane miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla tego rejonu miasta),

– koncepcja pawilonów oraz rozwiązania konstrukcyjnego i architektonicznego kładki dla pieszych i tunelu w nasypie kolejowym.

Stworzenie Zielonych Szlaków wymagać będzie wewnętrznej synergii biur i wydziałów Urzędu Miasta, ale także współpracy wielu podmiotów zewnętrznych, zarówno społecznych, jak i komercyjnych. Na etapie koncepcji do współpracy zostali zaproszeni:

 – TOBA Invest sp. z o.o. (prace koncepcyjne nad wybranymi inwestycjami uzupełniającymi),

– Vinci Immobillier Polska (wsparcie w przygotowaniu realizowanego opracowania „Warszawska Zieleń”).

* Pomysłodawca:

Patryk Dominik Zaremba – Forum Rozwoju Warszawy

* Opracowanie:

Grzegorz Urbaniak (TOBA Invest sp. z o.o.), Patryk Dominik Zaremba

Koncepcja wstępnie została zasygnalizowana stołecznemu Zarządowi Zieleni, gdzie spotkała się z zainteresowaniem do dalszego współdziałania nad jej rozwojem. W ramach idei w listopadzie 2019 r. odbyło się wraz z Zarządem symboliczne nasadzenie drzew na skwerze Samuela Orgelbranda na Mariensztacie (który planowany jest jako jeden z terenów spiętych Zielonym Szlakiem).

Zielone Szlaki Warszawy prezentowane są na 25. wystawie „Plany na Przyszłość” w Warszawskim Pawilonie Architektury „Zodiak” w dniach 23 lipca – 18 października 2020 r.

Masz newsa? Interesujesz się inwestycjami w Warszawie? Pisz do nas na adres: redakcja@nowawarszawa.pl Śledź nas na bieżąco na Facebooku.

Wiadomości

Wojewoda Mazowiecki opóźniał otwarcie dwóch nowych stacji metra!

Druga linia metra wydłużyła się o dwie nowe stacje. To Ulrychów i Bemowo. Ze stacji Trocka pasażerowie dojadą w ten rejon...

Znikający Mural – wyjątkowe dzieło, które powstało na Placu Europejskim

Wczoraj oficjalnie odsłonięto niezwykłe dzieło, które powstało na Placu Europejskim – Znikający Mural. Tematyka muralu nawiązuje...

Plac Pięciu Rogów coraz bliżej otwarcia!

Dobiega końca przebudowa skrzyżowania ul. Chmielnej, Zgoda, Brackiej i Szpitalnej. Ostatnim etapem jest wprowadzenie stałej organizacji ruchu na tzw. Placu...

Medycyna wraca na Uniwersytet Warszawski

29 czerwca, po uzyskaniu pozytywnej opinii przez członków Senatu UW, prof. Alojzy Z. Nowak, rektor UW, podpisał zarządzenie o utworzeniu Wydziału...

Startuje sprzedaż mieszkań w inwestycji Nova Viva Garden na warszawskiej Białołęce

Rozrasta się koncept mieszkaniowy Viva Garden realizowany przez Victorię Dom na warszawskiej Białołęce. Najnowsza część tej...

Miejska dotacja na konserwację wyjątkowej świątyni

Trwają prace konserwatorskie w przyklasztornym kościele karmelitek bosych przy ul. Krakowskie Przedmieście 62. Ściany niewielkiej świątyni o wyjątkowej wartości artystycznej zdobione...

Polecane

Festiwalowe Lato Konesera czas start! Magnetyczne wydarzenia na Pradze przez całe wakacje

Sześć intrygujących festiwali, wspaniałe wystawy, spektakle teatralne, warsztaty i dziesiątki innych wydarzeń. Tak w telegraficznym skrócie wygląda harmonogram Festiwalowego Lata Konesera. Podczas...

Skąd się wziął Pałac Kultury i Nauki?

Pałac Kultury i Nauki jaki jest, każdy widzi. Jedni nazywają go radzieckim stemplem, wypalonym siłą na polskiej ziemi symbolem dominacji wrogiego...

Trzecia edycja największego targu roślin doniczkowych w Warszawie! 23-24 kwietnia 2022

W najbliższy weekend w Koneserze odbędzie się kolejna edycja największego targu roślin doniczkowych w Polsce. Po raz trzeci wydarzenie zawita do...

“WARSZAWSKIE NOCE I DNIE” WYSTAWA BY HASHTAGALEK

Od 9 kwietnia w woonerfie Haberbuscha i Schielego na terenie Browarów Warszawskich możecie podziwiać wystawę "WARSZAWSKIE NOCE I DNIE" autorstwa Aleksandra...

X edycja Biegu Na Szczyt Rondo 1 w randze Mistrzostw Europy!

Już 21 maja do warszawskiego biurowca Rondo 1 ponownie zawitają najlepsi biegacze po schodach z Polski i Europy. Bieg Na...

Miasto Moje – osiedle zaprojektowane z myślą o rodzinach

Białołęka należy obecnie do najprężniej rozwijających się dzielnic stolicy. Powstaje tu wiele inwestycji mieszkaniowych, a w tym Miasto ...