SERWIS O ŻYCIU W PRZESTRZENI MIEJSKIEJ I ARCHITEKTURZE

REDAKCJA

REKLAMA

Zielone Szlaki Warszawy

Strona główna Nieruchomości Zielone Szlaki Warszawy

Idea Zielonych Szlaków Warszawy, nad którą pracowaliśmy przez ostatnie trzy lata – zakłada funkcjonalne połączenie wielu niezależnych i różnorakich terenów zieleni: skwerów, parków, ogrodów, ogródków działkowych, lasów, rezerwatów, fortów, wybranych cmentarzy w spójne szlaki pieszo-rowerowe o ujednoliconej identyfikacji przestrzennej, uzupełnione o nasadzenia drzew, małą architekturę, inwestycje infrastrukturalne, jak przejścia i przejazdy przez ulice, kładki, mikrotunele oraz obiekty użyteczności publicznej.

Koncepcja wyrosła z obserwacji przestrzeni miasta i jej charakteru: ekstensywna zabudowa przeplata się z terenami zieleni, które budują obraz Warszawy jako aglomeracji o bujnym ekosystemie, co czyni ją miastem wyjątkowym pośród wielu innych ośrodków miejskich o intensywnej urbanistyce.

Po dokładniejszej analizie okazuje się jednak, że tereny zieleni mimo że ze sobą sąsiadują, odseparowane są od siebie np. trasami szybkiego ruchu (przykładowo: Park Kaskada i Park Stawy Kellera), a ich naturalna różnorodność nie jest spięta ujednoliconą identyfikacją wizualną (oznaczenie w terenie, mała architektura). Warszawska zieleń, to obecnie oazy mikroklimatu, do których trzeba celowo „przedzierać się”, by z nich skorzystać. 

Zielone Szlaki uczynią miasto szytym zielenią, w jej oczywiście służebnym charakterze wobec podstawowych funkcji miejskich: realizacji codziennych potrzeb życiowych i zawodowych mieszkańców.

Istotną cechą idei Zielonych Szlaków jest ich interdyscyplinarny charakter. Zieleń, to tak naprawdę: kształtowanie przestrzeni, ochrona środowiska, system transportowy, inwestycje, sport i rekreacja, a także zarządzanie miastem, czy ochrona zabytków (np. fortyfikacji). Propozycja całościowego spojrzenia na tereny zieleni ma na celu również usprawnianie kierowania rozwojem Warszawy i funkcjonowania stołecznego Urzędu z jego wieloma wewnętrznymi komórkami.

Ważnym elementem idei jest obecnie wstrzymana przez władze samorządowe realizacja wyłonionej w konkursie kładki pieszo-rowerowej przez Wisłę, która będzie jedynym dedykowanym pieszym łącznikiem między szlakami w obu częściach miasta. Inwestycja ta jest wręcz wymogiem społecznym i cywilizacyjnym, gdyż upodmiotowi pieszych i rowerzystów w przeprawie przez rzekę w obliczu zagrożenia dla ich zdrowia i życia ze strony ruchu kołowego na stołecznych mostach (śmierć rowerzystki na moście Poniatowskiego).

Zielone Szlaki w pewnym stopniu powstają w sposób nieuświadomiony: realizowany jest np. tunel w nasypie kolejowym umożliwiający przejście do Cmentarza Cholerycznego lub – prowadzone są prace nad miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, który z Zakola Wawerskiego być może uczyni park o randze ogólnomiejskiej.

Należy podkreślić, że koncepcja Zielonych Szlaków jest propozycją ich przebiegu, który może ulec zmianie i być uzupełniony pod wpływem głosu mieszkańców. Realizacja przewidywana jest na ok. 10-15 lat – i może trwać jak proces planowania przestrzeni: nieustająco.

Warto, by pomysł został wpisany do tworzonego nowego Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Warszawy.

Mówi się, że Warszawa przyszłości, to Warszawa zielona. Warszawa przyszłości powinna być uszyta zielenią, jako ważnym walorem dającym odprężenie mieszkańcom i budującym markę miasta na arenie krajowej i międzynarodowej.

* Zielone Szlaki Warszawy w liczbach:

– 129 wybranych terenów połączonych szlakami na obu brzegach Wisły,

– łączna długość: ok. 237 km.

* Zakres koncepcji:

– prezentacja przebiegu szlaków i oznaczenie połączonych nimi terenów zieleni,

– wskazanie wybranych inwestycji uzupełniających, jak np. pawilony „Stacja Szczęśliwice” (przewidziane miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla tego rejonu miasta),

– koncepcja pawilonów oraz rozwiązania konstrukcyjnego i architektonicznego kładki dla pieszych i tunelu w nasypie kolejowym.

Stworzenie Zielonych Szlaków wymagać będzie wewnętrznej synergii biur i wydziałów Urzędu Miasta, ale także współpracy wielu podmiotów zewnętrznych, zarówno społecznych, jak i komercyjnych. Na etapie koncepcji do współpracy zostali zaproszeni:

 – TOBA Invest sp. z o.o. (prace koncepcyjne nad wybranymi inwestycjami uzupełniającymi),

– Vinci Immobillier Polska (wsparcie w przygotowaniu realizowanego opracowania „Warszawska Zieleń”).

* Pomysłodawca:

Patryk Dominik Zaremba – Forum Rozwoju Warszawy

* Opracowanie:

Grzegorz Urbaniak (TOBA Invest sp. z o.o.), Patryk Dominik Zaremba

Koncepcja wstępnie została zasygnalizowana stołecznemu Zarządowi Zieleni, gdzie spotkała się z zainteresowaniem do dalszego współdziałania nad jej rozwojem. W ramach idei w listopadzie 2019 r. odbyło się wraz z Zarządem symboliczne nasadzenie drzew na skwerze Samuela Orgelbranda na Mariensztacie (który planowany jest jako jeden z terenów spiętych Zielonym Szlakiem).

Zielone Szlaki Warszawy prezentowane są na 25. wystawie „Plany na Przyszłość” w Warszawskim Pawilonie Architektury „Zodiak” w dniach 23 lipca – 18 października 2020 r.

Masz newsa? Interesujesz się inwestycjami w Warszawie? Pisz do nas na adres: redakcja@nowawarszawa.pl Śledź nas na bieżąco na Facebooku.

Wiadomości

Cavatina sprzedała udziały w Chmielna 89.

Cavatina Holding sfinalizowała sprzedaż 65% udziałów we flagowym projekcie Chmielna 89 w Warszawie. Nowym współwłaścicielem budynku będzie fundusz zarządzany...

Będą nowe znaki drogowe

Ministerstwo Infrastruktury rozpoczęło prace legislacyjne nad nowelizacją rozporządzeń w sprawie znaków i sygnałów drogowych. Wśród propozycji jest specjalny znak...

Konkurs na nazwę domu kultury na Ursynowie

„Nazwij nowy dom kultury na Ursynowie”. Mieszkańcy mogą zgłaszać propozycje na nazwę instytucji kultury, której siedziba powstała przy ul. I. Gandhi....

Mieszkańcy przekonali drogowców do większej ilości zieleni

Trwa remont jednej z głównych arterii na Saskiej Kępie. Na wniosek mieszkańców przewidziano tam również miejsce na nową zieleń.

Tulipan House – aplikacja dla najemcy przyszłością biurowców?

Wyobraź sobie, że w poniedziałek rano wchodzisz do biurowca, w którym pracujesz. Co czujesz? Czy jest to miejsce, o którym możesz powiedzieć,...

Pracownicy Varso Place naładują swoje hulajnogi w ładowarce od innogy

innogy Polska, w odpowiedzi na szybko rozwijający się trend mikromobilności, opracowała stację ładowania dla hulajnóg elektrycznych. Pracownicy biurowca Varso Place...

Polecane

Tulipan House – aplikacja dla najemcy przyszłością biurowców?

Wyobraź sobie, że w poniedziałek rano wchodzisz do biurowca, w którym pracujesz. Co czujesz? Czy jest to miejsce, o którym możesz powiedzieć,...

Zakończyło się Lato Konesera – cykl wakacyjnych imprez kulturalno-rozrywkowego centrum stolicy

Lato Konesera było niezwykle popularne wśród mieszkańców Warszawy i turystów. W ramach cyklu, zorganizowanego na terenie Centrum Praskiego Koneser od początku...

Wolskie Rotundy według Danuty Karsten

Danuta Karsten stworzyła w Warszawie niezwykle spektakularną instalację w Wolskich Rotundach, na terenie byłej gazowni, zatytułowaną „Stałość w ulotności”.

Stacja metra Młynów “przejęta” przez wandali

Dziś w nocy z soboty na niedzielę doszło do zuchwałego zniszczenia pociągu, a także stacji metra Młynów na Woli.

Warszawski rynek mieszkaniowy 2019

W 2019 roku w Warszawie przekroczono mieszkaniowy Rubikon. Na rynku pierwotnym średnia cena sprzedaży metra kwadratowego, na koniec pierwszej połowy roku, przekroczyła 9 tysięcy...

Noc Wieżowców 2018

Po przerwie wracamy do Was z trzecią edycją Nocy Wieżowców. zdjęcia: Kuba Jurkowski Wejściówki na Wydarzenie są imienne i nie istnieje możliwość zmiany danych na...