SERWIS O ŻYCIU W PRZESTRZENI MIEJSKIEJ I ARCHITEKTURZE

REDAKCJA

REKLAMA

Wojewoda Mazowiecki daje zielone światło do oszpecania Warszawy

Strona główna Informacje Wojewoda Mazowiecki daje zielone światło do oszpecania Warszawy

Wojewoda Mazowiecki stwierdził nieważność uchwały Rady Miasta Stołecznego Warszawy nr XXV/697/2020 w sprawie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń z 16 stycznia 2020 r.

Uchwała Rady m.st. Warszawy została podjęta z istotnym naruszeniem prawa w zakresie trybu jej podejmowania – pominięto konsultacje społeczne zmian uchwały oraz uzgodnienie ostatecznego kształtu zapisów uchwały z wojewódzkim konserwatorem zabytków. – tak broni swojej decyzji Konstanty Radziwił, Wojewoda Mazowiecki (PiS)

– Warszawa potrzebuje dobrych regulacji dotyczących ładu w przestrzeni miejskiej. Uchwała krajobrazowa musi być jednak przyjęta zgodnie z prawem. Projektowana uchwała w toku prac przeszła istotne zmiany, które nie były konsultowane po pierwszym wyłożeniu, co czyni proces udziału społeczeństwa iluzorycznym, a nie można pominąć udziału społeczeństwa przy tak istotnej wpływającej na wiele aspektów życia regulacji prawnej – powiedział Wojewoda Mazowiecki Konstanty Radziwiłł. – Przypomnę, że tą sprawą zajmuje się także Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, który zwrócił uwagę na kwestię nośników komunikacji miejskiej i zagrożenie stworzenia monopolu.  W tej sprawie UOKiK wszczął postępowanie wyjaśniające, czy przepisy naruszają ustawę o ochronie konkurencji i konsumenta.  – dodał Wojewoda.

Zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, tryb podjęcia takiej uchwały ma zagwarantować możliwość udziału zainteresowanym podmiotom w procesie planowania poprzez składanie uwag. Przy tym udział nie może być iluzoryczny i kończyć się na wyłożeniu projektu uchwały. W ocenie Wojewody Mazowieckiego wprowadzenie do projektu uchwały, już po wyłożeniu korekt zmieniających istotę projektowanej uchwały wymaga jego ponownego skonsultowania. Wśród zmian, co do których nie zapewniono udziału społeczeństwa wymienić można m.in.:
– definicje nośników reklamowych formatu małego, średniego i dużego zapisano w zmienionym brzmieniu, w zakresie rozmiaru powierzchni ekspozycyjnych;
– definicje szyldów (kasetonowego, semaforowego, zmiennego) zapisano w zmienionym brzmieniu w zakresie wymiarów;
– zmieniono dopuszczalną maksymalną łączną liczbę szyldów umieszczonych na nieruchomości przez jeden podmiot prowadzący na niej działalność z dziesięciu na dwadzieścia;
– zmieniono łączną dopuszczalną powierzchnię szyldów na samoobsługowych urządzeniach technicznych tj. bankomaty, biletomaty, automaty wypożyczające rowery oraz automaty z napojami i przekąskami z maksymalnej powierzchni 0,50 m2 na łączną maksymalną powierzchnię 1 m2;
– wykreślono zapis dotyczący łącznej powierzchni ekspozycyjnej szyldów na powierzchni elewacji;
– tolerancję błędu wykonawczego dla gabarytów tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ich powierzchni ekspozycyjnych w wysokości 5 proc. zmieniono na dopuszczenie marginesu nie większego niż 1 proc. danego wymiaru;
–  rozszerzono definicję słupa ogłoszeniowo – reklamowego,
– dopisano definicje: długotrwałej odporności na proces starzenia, elewacji reklamowej, powierzchni użytkowej handlu i usług, Wilanowskiego Parku Kulturowego;
– obiekty, obszary, zespoły budowlane i układy urbanistyczne wpisane do rejestru zabytków bądź ujęte w gminnej ewidencji zabytków zastąpiono sformułowaniem „obiekty ochrony konserwatorskiej”.


Projektowana uchwała powinna być również uzgodniona z Mazowieckim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. Jeśli zaś, w toku prac projektowana uchwała podlega istotnym zmianom, kolejna wersja również winna być uzgodniona z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. Jak stwierdził konserwator zabytków w treści uchwały wprowadzono znaczne i istotne zmiany, w stosunku do tej z 2018 r., która była uzgodniona. Zmieniony projekt uchwały powinien ponownie uzyskać akceptację ze strony nadzoru konserwatorskiego.

Radzie m.st. Warszawy przysługuje wniesienie skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Mazowieckiego do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w terminie 30 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia nadzorczego.

Do decyzji Wojewody doniósł się m.in. Wojtek Wagner, wicedyrektor Biura Architektury urzędu miasta.

Wojewoda mazowiecki uchylił w całości warszawską uchwałę krajobrazową, przyjętą przez Radę m.st. Warszawy 16 stycznia. Jako powody swojej decyzji wojewoda wymienił:

– brak dokonania ponownych uzgodnień i ponownego wyłożenia projektu uchwały do publicznego wglądu po wprowadzeniu do projektu zmian wynikających z wyłożenia uchwały do publicznego wglądu,

– limitowanie przez uchwałę liczby sytuowanych na danej nieruchomości nośników reklamowych,

– formułowanie przez uchwałę regulacji dotyczących szyldów w formie ażurowej lub w formie muralu,

– odniesienie się przez uchwałę do szyldów będących jednocześnie informacją o miejscach parkingowych, tablicą urzędową, nazwą osiedla, informacją o wjeździe na teren bądź o inwestycji prowadzonej ze środków publicznych,

– odniesienie się przez uchwałę do słupków blokujących oraz ogrodzeń segmentowych,

– regulowanie przez uchwałę takich parametrów reklam cyfrowych, jak pora wyświetlania czy technologia wykonania.

W mojej ocenie powyższe zarzuty są uznaniowe i nie znajdują dostatecznego oparcia ani w zapisach ustawowych, ani w dotychczasowym orzecznictwie. W decyzji wyraźna jest tendencja interpretacyjna zmierzająca do maksymalnego ograniczania prerogatyw władz publicznych bez oglądania się na spójność i celowość ocenianej regulacji.

Jedno jest pewne – zasłużone gratulacje dla tych kilku spółek reklamowych, które nadal będą mogły decydować o wyglądzie stolicy Polski.

Masz newsa? Interesujesz się inwestycjami w Warszawie? Pisz do nas na adres: redakcja@nowawarszawa.pl Śledź nas na bieżąco na Facebooku.

Wiadomości

Utrudnienia w ruchu na Trasie Łazienkowskiej

Przez Warszawę przeszła intensywna nawałnica. Ogromne ilości wody spowodowały uszkodzenia jezdni Trasy Łazienkowskiej. Zamknięty jest odcinek od...

Nowoczesna hala sportowa na Ochocie

Hala sportowa przylega bezpośrednio do zabytkowego VII LO im. Juliusza Słowackiego w Warszawie, w samym centrum parkowej dzielnicy Ochota. Status zabytku z początku XX...

MŁOCINY DO POPRAWY

Rozpoczęły się prace związane z przebudową układu drogowego w rejonie centrum handlowego Galeria Młociny. W porozumieniu z miastem finansuje je i...

Warszawa ma nowy mural z Jackiem Kuroniem

Na ścianach wolskiego CXIX LO im. Jacka Kuronia przy ul. Złotej 58 powstał mural z wizerunkami Jacka Kuronia, który jest patronem szkoły....

Kreator Dom Invest rozpoczyna sprzedaż na inwestycji Legendy

Osiedle przy ulicy Legendy to inwestycja położona w Ożarowie Mazowieckim. Charakteryzuje się niską, 2-piętrową zabudową w stylu domów szeregowych oraz nowoczesną architekturą zaprojektowaną z...

Szwedzka idzie do remontu

Kompleksową przebudowę zrealizuje inwestor pobliskiego kompleksu Bohema. Warszawa stale rozwija się o nowe powierzchnie biurowe i osiedla mieszkaniowe....

Polecane

Teatr Polonia i Och-Teatr zagrają w lato plenerowe spektakle w Centrum Praskim Koneser

Centrum kulturalno-rozrywkowe na warszawskiej Pradze zapowiada plenerowe spektakle Teatru Polonia i Och-Teatru podczas Lata Konesera. Wstęp na wszystkie wydarzenia będzie bezpłatny,...

Praski Koneser z nową częścią gastronomiczno-rozrywkową

Laureat nagrody „Wdechy 2020”, praskie centrum kulturalno-rozrywkowe „Koneser”, oddaje do użytku nową, jedną z największych w Polsce otwartych przestrzeni gastronomicznych. Dla...

Innowacyjne udogodnienia w Tulipan House

Zaprojektowane na nowo lobby biurowca Tulipan House to nie tylko ekologiczny design, ale też przestrzeń, która na każdym kroku podkreśla dumę...

Warszawski rynek mieszkaniowy 2019

W 2019 roku w Warszawie przekroczono mieszkaniowy Rubikon. Na rynku pierwotnym średnia cena sprzedaży metra kwadratowego, na koniec pierwszej połowy roku, przekroczyła 9 tysięcy...

Noc Wieżowców 2018

Po przerwie wracamy do Was z trzecią edycją Nocy Wieżowców. zdjęcia: Kuba Jurkowski Wejściówki na Wydarzenie są imienne i nie istnieje możliwość zmiany danych na...

Rondo ONZ jeszcze wystrzeli w górę!

BY <!-- &amp;amp;amp;amp;lt;iframe src="//www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-N25V7L" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"&amp;amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;amp;lt;/iframe&amp;amp;amp;amp;gt; Rondo...