REDAKCJA

REKLAMA

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Narodowe Archiwum Cyfrowe będzie miało nową siedzibę. Wygrała pracownia z Wrocławia!

Strona główna Nieruchomości Biura Narodowe Archiwum Cyfrowe będzie miało nową siedzibę. Wygrała pracownia z Wrocławia!

Narodowe Archiwum Cyfrowe będzie miało nową siedzibę. W warszawskim oddziale SARP ogłoszono wyniki konkursu na przebudowę na ten historycznych Koszar Mokotowskich.

I NAGRODA pieniężna w wysokości 30 000,00 zł brutto oraz Nagroda w postaci zaproszenia do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie usługi na podstawie wybranej pracy konkursowej w Konkursie architektonicznym SARP nr 1032 na koncepcję adaptacji i modernizacji zostaje przyznana:Pracy konkursowej o Numerze Identyfikacyjnym Uczestnika 043(Numer nadany przez Sekretarza Konkursu: 003)Uczestnik Konkursu samodzielnie biorący udział w Konkursie:CH+ Architekci Wojciech Chrzanowski (Wrocław)Skład zespołu autorskiego:Wojciech Chrzanowski (Wrocław), Agnieszka Chrzanowska (Wrocław), Grzegorz Kaczmarowski (Wrocław), Mikołaj Smoleński (Wrocław), Justyna Stanisławska (Wrocław), Natalia Torbiarczyk.

Praca konkursowa w ostatecznym głosowaniu nad przyznaniem I Nagrody pieniężnej uzyskała w ramach kryteriów oceny liczbę głosów (punktów) 6 (sześć) na 7 głosujących Sędziów.Zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu Rozdział VI pkt 1.2.2. Pracy konkursowej, która otrzymała największą ilość głosów (punktów) i uzyskała I Nagrodę pieniężną zostaje także przyznana Nagroda w postaci zaproszenia do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie usługi na podstawie wybranej pracy konkursowej.Uzasadnienie przyznania Pracy konkursowej o Numerze Identyfikacyjnym Uczestnika 043 określonej Nagrody oraz opinia i informacja o Pracy:Pierwszą nagrodę przyznano za najlepsze zrozumienie struktury i warunków przestrzennych istniejącego budynku, oraz logiczne wpisanie wskazanych w regulaminie funkcji, przy możliwie minimalnej ingerencji w substancję historyczną budynku.Autorom zwycięskiej pracy udało się w sposób czytelny i funkcjonalny rozwiązać strefę wejściową i pozostałe strefy funkcjonalne. Prawidłowo odczytali i uwypuklili (poprzez dyspozycję funkcjonalną) historyczną, modularną strukturę budynku, dzięki czemu uzyskali elastyczny układ pomieszczeń, umożliwiający dostosowanie rozkładu poszczególnych funkcji.

Rozwiązania przestrzenne przedstawione przez autorów pracy charakteryzują się wysoką jakością i wskazują na dużą wrażliwość architektoniczną, co jest szczególnie wymagane przy adaptacji obiektów historycznych. Wnętrza charakteryzują się ascetyczną niemal powściągliwością, przez co mogą stanowić doskonałe tło kreatywnej aktywności użytkowników. W odniesieniu do zachowanej bryły budynku, elewacji i dachu, praca odznacza się rygorystyczną dyscypliną adaptacji bez ingerencji.Trafnie została zasygnalizowana możliwość umieszczenia części urządzeń technicznych na terenie poza obrysem budynku, gdzie wskazano lokalizację zagłębienia terenu pod infrastrukturę HVAC.Podkreślić należy także jednorodność, konsekwencję i wysoką jakość opracowania pracy konkursowej.Zalecenia i uwagi do Pracy konkursowej o Numerze Identyfikacyjnym Uczestnika 043:Sąd Konkursowy zaleca uzupełnienie komunikacji w budynku o drugą klatkę schodową z wyjściem na teren w śladzie drzwi istniejących w północnej części elewacji zachodniej oraz o windę do transportu materiałów archiwalnych.Magazyn akcesji należy przesunąć w sąsiedztwo północnej klatki schodowej i windy do transportu archiwaliów. W miejsce magazynu akcesji należy przesunąć salę konferencyjną wraz z zapleczem.

Część pomieszczeń na poddaszu, określonych w pracy konkursowej jako pomieszczenia gospodarcze, należy przeznaczyć na funkcje biurowe, techniczne i magazynowe, rekompensując powierzchnie zajęte przez drugi ciąg komunikacji pionowej. W związku z powyższymi zmianami należy wprowadzić odpowiednie korekty dotyczące strefy technicznej obiektu.Przy ustaleniu skorygowanego rozplanowania pomieszczeń należy równolegle opracować zmodyfikowany schemat dostępu do stref funkcjonalnych NAC.

Zagospodarowanie terenu NAC należy zaprojektować w sposób umożliwiający odpowiedni dostęp do wejścia w północnej części budynku. Zaleca się przeanalizowanie poszczególnych powiązań widokowych, szczególnie w reprezentacyjnej części terenu.

II nagrodę wysokości 20 000 zł brutto otrzymała Pracownia Projektowa Zuzanna Bujacz-Jaworska (Warszawa)Marcin Kwietowicz (Warszawa) 3MK Projekt spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Warszawa)Skład zespołu autorskiego:Zuzanna Bujacz-Jaworska (Warszawa), Marcin Kwietowicz (Warszawa), Alicja Głowacka (Warszawa), Marta Nawrocka (Warszawa), Maciej Toszek (Pruszków), Jacek Kwieciński (Warszawa), Michał Wróblewski (Warszawa), Katarzyna Korczak (Warszawa), Katarzyna Lubomska (Warszawa), Mateusz Rodowicz (Warszawa), Michał Bogusławski (Warszawa), Maciej Czyński (Warszawa), Łukasz Kowalski (Warszawa), Daniel Przybyłek (Warszawa), Mateusz Komenda (Warszawa), Piotr Bartkiewicz (Warszawa), Paweł Małota (Warszawa), Michał Sośniak (Warszawa), Jacek Prus (Warszawa), Łukasz Bałaga (Warszawa), Łukasz Brycki (Warszawa), Alina Rybacka (Warszawa), Mikołaj Niewęgłowski (Milanówek)

Praca konkursowa w ostatecznym głosowaniu nad przyznaniem II Nagrody pieniężnej uzyskała w ramach kryteriów oceny liczbę głosów (punktów) 4 (cztery) na 7 głosujących Sędziów. Uzasadnienie przyznania Pracy konkursowej o Numerze Identyfikacyjnym Uczestnika 021 określonej Nagrody oraz opinia i informacja o Pracy:Drugą nagrodę przyznano za czytelne rozplanowanie funkcji w kontraście do istniejącej struktury budynku i wysoką jakość kształtowanej przestrzeni oraz za dociekliwość autorów pracy w gromadzeniu danych istotnych dla podejmowanych decyzji projektowych.

Autorzy nagrodzonej pracy dotarli m.in. do informacji o lokalizacji klatki schodowej na styku adaptowanego budynku i budynku Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych. Wprowadzili motyw kolorystycznej identyfikacji w barwach używanych przez NAC.Zasadnie podali w wątpliwość zalecenia konserwatorskie w zakresie pokrycia dachowego, co wskazuje na zrozumienie zasad i wiedzę w zakresie pracy z obiektami historycznymi.

Podkreślić należy wyważoną powściągliwość zastosowanych rozwiązań architektonicznych i trafny dobór materiałów.Zaproponowane w nagrodzonej pracy wnętrza odpowiadają charakterowi funkcji poszczególnych stref obiektu, a co szczególnie ważne: widoczna jest uważność w kształtowaniu wnętrz do pracy.Trafnie została wykorzystana możliwość lokowania części urządzeń technicznych na terenie poza obrysem budynku.Wątpliwości jury wzbudziła decyzja zasłonięcia fragmentu ściany, uszkodzonego w przeszłości przy poszerzaniu wejścia, szklanym pawilonem przedsionka. Stąd zalecenie zmiany tego rozwiązania.Zalecenia i uwagi do Pracy konkursowej o Numerze Identyfikacyjnym Uczestnika 021:Wejście od strony zachodniej należy rozwiązać bez szklanego elementu zewnętrznego.Sąd Konkursowy zaleca uzupełnienie komunikacji w budynku o drugą klatkę schodowąz wyjściem na teren w śladzie drzwi istniejących w północnej części elewacji zachodniej oraz o windę do transportu materiałów archiwalnych.Magazyn akcesji należy przesunąć w sąsiedztwo północnej klatki schodowej i windy do transportu materiałów archiwalnych. Umożliwi to rozplanowanie pomieszczeń południowej części budynku tak, by sala konferencyjna (z wydzielonym pomieszczeniem zaplecza) korespondowała przestrzennie z czytelnią.

Z uwagi na specyfikę pracy zespołu księgowości należy przeorganizować rozmieszczenie pomieszczeń na piętrach i poddaszu tak, by umożliwić bezpośrednią współpracę tego zespołu z zespołem dyrekcji.Zespół pomieszczeń kancelarii tajnej i nadzoru należy przeorganizować według szczegółowych zaleceń Archiwów Państwowych.Archiwum zakładowe należy przenieść na I lub II piętro.W związku z powyższymi zmianami należy wprowadzić odpowiednie korekty dotyczące strefy technicznej obiektu.Przy ustaleniu skorygowanego rozplanowania pomieszczeń należy równolegle opracować zmodyfikowany schemat dostępu do stref funkcjonalnych NAC.Zagospodarowanie terenu NAC, w tym rozmieszczenie zaplanowanych na terenie urządzeń obsługi technicznej, należy zaprojektować w sposób umożliwiający odpowiedni dostęp do wejścia w północnej części budynku. Zlikwidowanie miejsca postojowego dla magazynu akcesji, zlokalizowanego w sąsiedztwie wejścia południowego, ułatwi reprezentacyjne zaprojektowanie strefy wejściowej terenu, wraz z ekspozycją wystaw plenerowych. W związku ze zmianą identyfikacji wizualnej Archiwów Państwowych należy w kontakcie z organizatorem ustalić wiodącą kolorystykę obiektu.

III NAGRODA

pieniężna w wysokości 10 000 zł brutto została przyznana pracy konkursowej o Numerze Identyfikacyjnym Uczestnika 022 z pracowni NM architekci Tomasz Marciniewicz (Warszawa)Zuzanna Szpocińska WarszawaJerzy Grochulski WarszawaSkład zespołu autorskiego:Autorzy: Zuzanna Szpocińska (Warszawa), Jerzy Grochulski (Warszawa), Tomasz Marciniewicz (Warszawa).Wspólpraca autorska: Kinga Garus (Warszawa), Agata Kobus (Warszawa), Konrad Matulaniec (Brwinów)

Praca konkursowa w ostatecznym głosowaniu nad przyznaniem III Nagrody pieniężnej uzyskała w ramach kryteriów oceny liczbę głosów (punktów) 4 (cztery) na 7 głosujących Sędziów.Uzasadnienie przyznania Pracy konkursowej o Numerze Identyfikacyjnym Uczestnika 022 określonej Nagrody oraz opinia i informacja o Pracy.

Trzecią nagrodę przyznano za prawidłowe odczytanie historycznej struktury budynkui czytelne wpisanie w nią wskazanych w regulaminie funkcji, przy pełnym zachowaniu obecnego wyglądu zewnętrznego budynku – bryły, elewacji i dachu.Autorzy nagrodzonej pracy zachowują również znaczną część tkanki wewnętrznej budynku, jednak w rejonie drugiej klatki schodowej i windy proponują wyburzenia, których nie bronią dostatecznym uzasadnieniem.Zastrzeżenia musi budzić lokalizacja windy “na końcu” budynku w strefie o ograniczonej dostępności, w znacznej odległości od wejścia głównego. Błędna jest też lokalizacja śmietnika.Zaprezentowany dobór podstawowych materiałów wykończeniowych odpowiada charakterowi projektowanego obiektu.Na uwagę zasługuje konsekwentnie pokazany system udogodnień dla osób z niepełnosprawnościami.

Źródło SARP WARSZAWA

Masz newsa? Interesujesz się inwestycjami w Warszawie? Pisz do nas na adres: redakcja@nowawarszawa.pl Śledź nas na bieżąco na Facebooku.

Wiadomości

Rolkarze i wrotkarze ruszają na trasę

Warszawscy rolkarze i wrotkarze rozpoczynają kolejny sezon wieczornych przejazdów po stolicy. Pierwsza impreza z cyklu Nightskating Warszawa odbędzie się już w...

Firma sprzątająca biura w Warszawie

Każdy właściciel firmy doskonale zdaje sobie sprawę, jak istotne jest, aby siedziba przedsiębiorstwa prezentowała się nienagannie. Nie tylko jest to miejsce, w...

Ratusz planuje konkurs na przebudowę Karowej

W drugiej połowie 2024 roku ratusz planuje ogłoszenie konkursu architektonicznego na koncepcję przebudowy ciągu ulicy Karowej od Wisłostrady do Traktu Królewskiego....

Develia prezentuje nową strategię – celem jest roczna sprzedaż ponad 4500 mieszkań

Develia opublikowała nową strategię na lata 2024-2028. Priorytetem dewelopera jest dalszy dynamiczny rozwój w sektorze mieszkaniowym i zwiększenie udziału rynkowego w...

Asfaltowanie drugiej jezdni Gagarina

Coraz bliżej uruchomienia linii tramwajowej na ul. J. Gagarina. W najbliższy weekend, 19-21 kwietnia, drogowcy ułożą ostatnią...

Warszawa walczy z betonozą! Zapowiada kolejne remonty!

Ponad 31 tys. mkw. – tyle betonu usunęły w ubiegłym roku miejskie jednostki i zastąpiły go roślinnością....

Polecane

Druga edycja Westfield Good Festival – baw się na koncertach, projektuj meble, odkryj proekologiczne postawy!

Już w czwartek, 18 kwietnia w Westfield Arkadia i Westfield Mokotów rozpocznie się II edycja festiwalu Westfield Good Festival. Na uczestników wydarzenia...

ZEROMAT – WYJĄTKOWA ATRAKCJA W CENTRUM WARSZAWY! POŻEGNAJ PEPSI MAX I OTRZYMAJ DWIE PUSZKI PEPSI ZERO CUKRU

Pepsi zaprasza wszystkich fanów marki do świętowania i powitania Pepsi Zero Cukru. Tuż przy rondzie ONZ, w centrum Warszawy, czekać będzie na nich wyjątkowa...

Konwiktorska Residence – najlepszy adres w sercu Warszawy

Przy Konwiktorskiej 4, zaledwie kilkadziesiąt metrów od Starego Miasta, powstaje kameralny apartamentowiec Konwiktorska Residence. W budynku znajdzie się tylko 78 luksusowych apartamentów....

18. Nationale-Nederlanden Półmaraton Warszawski już w najbliższą niedzielę!

Już w najbliższą niedzielę, 24 marca, w stolicy wystartuje 18. Nationale-Nederlanden Półmaraton Warszawski oraz New Balance Bieg Na Piątkę. Na starcie...

Ruszają zapisy do 3. edycji Wbiegnij na Varso Tower

Sportowi amatorzy i profesjonalni zawodnicy ponownie zmierzą się ze schodami najwyższego budynku w Unii Europejskiej. Dziś od godz. 14:00 biegacze mogą...

Wernisaż najlepszych prac uczestników i zwycięzców Warszawskiego Maratonu Fotograficznego

11 marca 2024 r. odbył się uroczysty wernisaż zdjęć uczestników 4. edycji Warszawskiego Maratonu Fotograficznego, organizowanego przez kawiarnie Green Caffè Nero. Motywem...