Tak mógłby wyglądać Dworzec Południowy

  0
  38

  Zarząd Transportu Miejskiego rozstrzygnął konkurs dla studentów Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej na koncepcję zagospodarowania rejonu Dworca Południowego.

  Konkurs został ogłoszony 1 października ubiegłego roku. Był realizowany w ramach jednego z przedmiotów studiów magisterskich. Dlatego w konkursie mogli brać udział wyłącznie studenci Wydziału Architektury.

  Do konkursu przystąpiło 12 zespołów (25 studentów). Opiekę merytoryczną nad konkursem zapewnili pracownicy Wydziału Architektury. W konsultacjach z młodymi architektami brali również udział pracownicy ZTM oraz ZDM, którzy pomagali studentom uzyskać poprawne rozwiązania układu komunikacyjnego. Na przygotowanie prac konkursowych studenci mieli czas do końca stycznia br. Zwycięskie prace zostały wybrane przez sąd konkursowy, w skład którego wchodzili pracownicy Wydziału Architektury, ZTM oraz Biura Drogownictwa i Komunikacji. Prace były oceniane zarówno pod kątem architektoniczno-urbanistycznym jak i komunikacyjnym.

  Przy tworzeniu koncepcji uczestnicy konkursu musieli uwzględnić istniejącą stację metra, pętlę autobusową powiększoną o conajmniej 30 proc., zintegrowane przystanki tramwajowe dla istniejącej linii wzdłuż ul. Puławskiej i projektowanej linii biegnącej w osi wschód-zachód, parking rowerowy na 800 miejsc, halę odpraw dla pasażerów, parking P+R i budynek Centrum Zarządzania Ruchem (z siedzibą ZTM). Oprócz tego zespoły musiały zaprojektować nowy układ drogowy.

  Trzecie miejsce zdobyli: Anna Obłąkowska i Antoni Rybiński.

  Drugie miejsce (ex aequo) wywalczyli: Natalia Skolimowska i Krzysztof Jakubów oraz Agnieszka Roś i Przemysław Chimczak.

  Laureatami pierwszego miejsca zostali: Anna Kowalczyk, Kamila Momot i Marcin Jaworski.

  Rozstrzygnięcie konkursu było połączone z konferencją, w trakcie której prof. dr hab. inż. Piotr Olszewski wygłosił prelekcję na temat projektowania i funkcjonowania węzłów przesiadkowych na świecie, zaś prof. dr hab. inż. Arch. Sławomir Gzel na temat roli infrastruktury transportu publicznego w kształtowaniu przestrzeni urbanistycznej miasta.