SERWIS O ŻYCIU W PRZESTRZENI MIEJSKIEJ I ARCHITEKTURZE

REDAKCJA

REKLAMA

Dom Development odporny na kryzys

Strona główna Nieruchomości Mieszkania Dom Development odporny na kryzys

Grupa Kapitałowa Dom Development S.A. („Dom Development”, „Grupa”) w I półroczu 2020, przekazała terminowo 1241 lokali (-25% r/r). Wzrost wartości przekazywanych lokali oraz wysoka marża brutto pozwoliły Grupie na wypracowanie wyników zbliżonych do ubiegłorocznych poziomów: przychody w wysokości 772,2 mln zł oraz zysk netto wynoszący 117,7 mln zł. Po I półroczu marża brutto Grupy sięga 31,0% (+1,7 pp. r/r). Grupa w okresie od stycznia do czerwca 2020 sprzedała łącznie 1631 lokali, w tym 816 w II kwartale 2020.

W samym II kwartale Grupa wypracowała znacznie wyższe wyniki finansowe w porównaniu do analogicznego okresu rok wcześniej: przy przychodach na poziomie 458 mln zł (+92% r/r) zysk netto wyniósł 79,1 mln zł (+155% r/r). Grupa wypracowała wysoką marżę brutto na poziomie 32%.

Grupa w okresie lockdownu utrzymała ciągłość działania we wszystkich obszarach, a następnie szybko zareagowała na powrót popytu mocno uzupełniając ofertę już pod koniec kwietnia.
W II kwartale do oferty wprowadzonych zostało 576 lokali (w 8 projektach), co oznacza, że w całym I półroczu ofertę zasiliło 1082 lokali. Na koniec I półrocza Grupa posiadała 4507 lokali
w budowie na 54 projektach. Wszystkie budowy przebiegają zgodnie z planem.

Po kwietniowym wyhamowaniu sprzedaży w wyniku pandemii Covid-19 maj i czerwiec były miesiącami odbudowy popytu i intensywnej sprzedaży. Nowe inwestycje, które wprowadziliśmy do oferty już pod koniec kwietnia spotkały się z dużym zainteresowaniem klientów. W efekcie na koniec II kwartału sprzedaż lokali netto była zbliżona rok do roku, a nasz udział w rynku wzrósł. Mimo mniejszej liczby projektów jakość oferty umożliwia wysoką efektywność sprzedaży na trudnym rynku – mówi Jarosław Szanajca, Prezes Zarządu Dom Development SA.

W bieżącej sprzedaży widoczne jest utrzymanie znacznego udziału droższych lokali, aż 41% stanowią mieszkania o wartości ponad 550 tys. zł, co potwierdza naszą silną pozycję rynkową. Pomimo trudnego otoczenia rynkowego stale wzmacniamy bank ziemi, na koniec czerwca mieliśmy grunty o potencjale budowy ponad 12 tys. lokali. Wyróżniamy się na rynku także siłą bilansu – mamy bardzo wysoki poziom gotówki oraz komfortową strukturę zadłużenia, co pozwala nam sprawnie reagować na zmiany w otoczeniu rynkowym oraz nadarzające się okazje inwestycyjne. Dla naszych klientów to komfort zakupu mieszkania od stabilnego finansowo dewelopera. Dobra sytuacja finansowa pozwoliła nam także na podtrzymanie marcowej rekomendacji wypłaty dywidendy w wysokości 9,5 zł na akcję, czyli przeznaczenie na ten cel 94% ubiegłorocznego skonsolidowanego zysku netto – dodaje Jarosław Szanajca, Prezes Zarządu Dom Development SA.

Oferta Dom Development na koniec czerwca 2020 roku liczyła łącznie 2019 lokali w 21 lokalizacjach (w inwestycjach warszawskich, trójmiejskich i wrocławskich), co oznacza jej spadek o 36% r/r.

WYNIKI FINANSOWE

Skonsolidowane wyniki Grupy Kapitałowej Dom Development S.A. (według IAS 15):

Rachunek zysków i strat Q2 2020 Q2 2019 Zmiana H1 2020 H1 2019 Zmiana
Przychody ze sprzedaży 458,0 238 ,7 +92% 772,2 766,8 +1%
Zysk netto 79,1 31,1 +155% 117,7 115,3 +2%

Grupautrzymuje silny bilans.  Zadłużenie odsetkowe netto do kapitałów własnych (gearing) na poziomie -4% oznacza nadwyżkę gotówki nad zobowiązaniami z tytułu obligacji i kredytów i świadczy o wyjątkowej sile bilansu Grupy. W okresie sześciu miesięcy 2020 saldo środków pieniężnych na rachunkach bankowych wzrosło do poziomu 644 mln zł.

Wszystkie realizacje – pomimo trwającej pandemii – przekazaliśmy zgodnie z harmonogramem i budżetem. II kwartał zakończyliśmy bardzo dobrymi wynikami finansowymi, ich poprawa pomimo niższego wolumenu przekazań jest efektem wzrostu wartości sprzedawanych lokali i zwiększenia marż. W II kwartale 2020 odnotowaliśmy rekordową średnią wartość przekazanego lokalu na poziomie 662 tys. zł – mówi Jarosław Szanajca, Prezes Zarządu Dom Development SA.

BANK ZIEMI GRUPY

Według stanu na 30 czerwca 2020 roku bank ziemi Grupy wynosił 12 021 lokali (grunty kupione i kontrolowane), co oznacza wzrost o 27% r/r. Bank ziemi wzrósł na wszystkich trzech rynkach działalności. W okresie styczeń-czerwiec 2020 Dom Development przeznaczył 120 mln PLN na zakup nowych działek.

Masz newsa? Interesujesz się inwestycjami w Warszawie? Pisz do nas na adres: redakcja@nowawarszawa.pl Śledź nas na bieżąco na Facebooku.

Wiadomości

W weekend przemarsze i remonty

W sobotę, 19 września, wykonawca kanalizacji na ul. Berensona na Białołęce będzie kontynuował swoje prace związane z naprawą nawierzchni. W tym...

Cavatina sprzedała udziały w Chmielna 89.

Cavatina Holding sfinalizowała sprzedaż 65% udziałów we flagowym projekcie Chmielna 89 w Warszawie. Nowym współwłaścicielem budynku będzie fundusz zarządzany...

Będą nowe znaki drogowe

Ministerstwo Infrastruktury rozpoczęło prace legislacyjne nad nowelizacją rozporządzeń w sprawie znaków i sygnałów drogowych. Wśród propozycji jest specjalny znak...

Konkurs na nazwę domu kultury na Ursynowie

„Nazwij nowy dom kultury na Ursynowie”. Mieszkańcy mogą zgłaszać propozycje na nazwę instytucji kultury, której siedziba powstała przy ul. I. Gandhi....

Mieszkańcy przekonali drogowców do większej ilości zieleni

Trwa remont jednej z głównych arterii na Saskiej Kępie. Na wniosek mieszkańców przewidziano tam również miejsce na nową zieleń.

Tulipan House – aplikacja dla najemcy przyszłością biurowców?

Wyobraź sobie, że w poniedziałek rano wchodzisz do biurowca, w którym pracujesz. Co czujesz? Czy jest to miejsce, o którym możesz powiedzieć,...

Polecane

Tulipan House – aplikacja dla najemcy przyszłością biurowców?

Wyobraź sobie, że w poniedziałek rano wchodzisz do biurowca, w którym pracujesz. Co czujesz? Czy jest to miejsce, o którym możesz powiedzieć,...

Zakończyło się Lato Konesera – cykl wakacyjnych imprez kulturalno-rozrywkowego centrum stolicy

Lato Konesera było niezwykle popularne wśród mieszkańców Warszawy i turystów. W ramach cyklu, zorganizowanego na terenie Centrum Praskiego Koneser od początku...

Wolskie Rotundy według Danuty Karsten

Danuta Karsten stworzyła w Warszawie niezwykle spektakularną instalację w Wolskich Rotundach, na terenie byłej gazowni, zatytułowaną „Stałość w ulotności”.

Stacja metra Młynów “przejęta” przez wandali

Dziś w nocy z soboty na niedzielę doszło do zuchwałego zniszczenia pociągu, a także stacji metra Młynów na Woli.

Warszawski rynek mieszkaniowy 2019

W 2019 roku w Warszawie przekroczono mieszkaniowy Rubikon. Na rynku pierwotnym średnia cena sprzedaży metra kwadratowego, na koniec pierwszej połowy roku, przekroczyła 9 tysięcy...

Noc Wieżowców 2018

Po przerwie wracamy do Was z trzecią edycją Nocy Wieżowców. zdjęcia: Kuba Jurkowski Wejściówki na Wydarzenie są imienne i nie istnieje możliwość zmiany danych na...