REDAKCJA

REKLAMA

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Ratusz przyjął strategię #warszawa2030

Strona główna Nieruchomości Ratusz przyjął strategię #warszawa2030

_mg_0896Strategia #Warszawa2030 jest dokumentem ogólnym, określającym wizję Warszawy w 2030 roku oraz cele strategiczne, czyli ogólne cele, które będą realizowane przez cały okres wdrażania strategii. W ich ramach zostały określone cele operacyjne, które już w sposób szczegółowy wskazują zagadnienia i obszary, w których planowane są zmiany. To efekt dwuletnich prac, dyskusji nad przyszłością Warszawy – miejsca zamieszkania, nauki, pracy, spędzania wolnego czasu i rozwoju. Została wypracowana w modelu partycypacyjno-eksperckim. Od początku procesu angażowano w jej tworzenie mieszkańców, ekspertów, a także przyszłych realizatorów. Ponad 260 spotkań, debat, warsztatów, a także uwagi i listy mieszkańców były ważnym elementem budowy strategii.

 

Warszawa przyszłości to:

 

AKTYWNI MIESZKAŃCY – Warszawa to my, jej mieszkańcy. Podążamy własną drogą, rozwijamy zainteresowania, realizujemy osobiste i zawodowe ambicje, ale wspólnie angażujemy się w życie miasta i czujemy się za nie odpowiedzialni.

PRZYJAZNE MIEJSCE – Warszawa to miasto, w którym każdy czuje się u siebie, wolny i bezpieczny. Bogactwo przestrzeni, wynikające z umiejętnego łączenia tradycji z nowoczesnością, środowiska miejskiego z przyrodniczym, lokalności z wielkomiejskością, zapewnia wygodę życia i sprzyjające warunki do działania.

OTWARTA METROPOLIA – Warszawa to miasto otwarte na świat. Śmiało wychodzące naprzeciw wyzwaniom, inspirujące innych. Dzięki swojej różnorodności i nastawieniu na współpracę jest wyjątkowym środowiskiem do kreowania i rozwijania idei. Stanowi ważny węzeł sieci europejskich metropolii.

 

Cele strategiczne:

 

ODPOWIEDZIALNA WSPÓLNOTA. Zrównoważony rozwój miasta to wynik postaw obywatelskich i społecznych mieszkańców oraz urzędników. Ważną rolę odegrają działania w sferze kultury i edukacji, które przyczynią się do podniesienia kompetencji i aktywności społecznej warszawiaków oraz do upowszechnienia wartości integrujących mieszkańców Warszawy i sprzyjających jej rozwojowi. Zrozumienie potrzeb i szacunek do drugiego człowieka, poszanowanie historii, dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego przy jednoczesnej chęci kształtowania własnego życia i dynamicznie zmieniającego się otoczenia, będą stanowiły podstawę budowania odpowiedzialnej wspólnoty. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez realizację celów operacyjnych:

 • dbamy o siebie nawzajem,
 • wspólnie decydujemy o naszym mieście.

WYGODNA LOKALNOŚĆ. Zapewnienie wygody życia i działania, w tak dużym mieście jak Warszawa, wymaga zachowania równowagi między wielkomiejskością i pełnionymi przez nią stołecznymi funkcjami a środowiskiem codziennego życia mieszkańców. Wymaga to ukształtowania miasta zwartego, o policentrycznej i hierarchicznej strukturze funkcjonalno-przestrzennej z siecią centrów dzielnicowych i subdzielnicowych skupiających ofertę usług. Należy zatem położyć nacisk na zmniejszanie różnic rozwojowych między dzielnicami oraz rewitalizację zdegradowanych obszarów. Dzięki zmianom dokonywanym z poszanowaniem specyfiki dzielnic, Warszawa stanie się „metropolią kompaktową”, złożoną z przyjaznych miejsc zamieszkania i aktywności. Miejsca te będą atrakcyjne dla mieszkańców, ale też staną się atutem w zachęcaniu do osiedlenia się i inwestowania w Warszawie. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez realizację czterech celów operacyjnych:

 • mamy dostęp do szerokiej oferty mieszkań,
 • aktywnie spędzamy czas wolny blisko domu,
 • korzystamy z usług blisko domu,
 • działamy w warunkach przyjaznych rozwojowi biznesu.

FUNKCJONALNA PRZESTRZEŃ. Funkcjonalność przestrzeni oznacza takie zorganizowanie miasta, które najlepiej zaspokaja potrzeby różnorodnych użytkowników, zarówno mieszkańców, osób codziennie dojeżdżających, jak i innych odwiedzających i jednocześnie ułatwia im korzystanie oraz zachęca do przebywania w przestrzeni miejskiej. Docelowo struktura przestrzenna Warszawy będzie składała się z powiązanych ze sobą centrum miasta oraz sieci centrów dzielnicowych i subdzielnicowych. Zapewnienie komfortowych, sprawnych i bezpiecznych przepływów będzie wymagało odpowiedniego kształtowania transportu, przestrzeni publicznych i środowiska przyrodniczego. Cel ten będzie osiągnięty poprzez realizację trzech celów operacyjnych:

 • korzystamy z atrakcyjnej przestrzeni publicznej,
 • żyjemy w czystym środowisku przyrodniczym,
 • korzystamy z przyjaznego systemy transportowego.

TWÓRCZE ŚRODOWISKO – Warszawa chcąc być miastem otwartym na świat, gdzie mieszkańcy i osoby odwiedzające mogą realizować ambicje zawodowe oraz wykazać się pomysłowością i przedsiębiorczością, musi rozwinąć efektywnie funkcjonujący ekosystem innowacji. Będzie on zapewniał sprzyjające warunki do kreowania, rozwijania i wdrażania nowych pomysłów w sferze społecznej, kultury, nauki i gospodarki. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez realizację czterech celów operacyjnych:

 • rozwijamy nasz twórczy potencjał,
 • generujemy innowacje,
 • przyciągamy talenty i liderów,
 • inspirujemy świat.

Sprawność i efektywność wdrażania strategii wymaga przypisania odpowiedzialności za realizację poszczególnych celów. Dlatego w załączniku do strategii wskazane są miejskie biura odpowiedzialne za skoordynowanie realizacji poszczególnych celów operacyjnych, partnerzy wewnętrzni (np. inne biura, jednostki organizacyjne) oraz partnerzy zewnętrzni (np. organizacje pozarządowe, podmioty prywatne, uczelnie).  Każdy z celów operacyjnych będzie realizowany przez program, zwany dokumentem wykonawczym. Będzie to dokument uszczegóławiający zakres interwencji, wskazujący konkretne działania i (fakultatywnie) projekty.

 

Foto: Jakub Jurkowski/ Light at Night

Jesteś świadkiem wydarzenia w Warszawie lub chcesz podzielić się informacjami na temat nowych inwestycji? Skontaktuj się z nami przez Facebooka lub pisz redakcja@nowawarszawa.pl

Wiadomości

PKP INTERCITY KUPUJE 300 WAGONÓW.

PKP Intercity rozstrzygnęło największy pod względem liczby pojazdów przetarg. Przed weekendem został rozstrzygnięty przetarg na zakup 300 nowych...

Wiosna coraz bliżej. Centrum Praskie Koneser z mnóstwem różnorodnych wydarzeń

Przyciągające wystawy, kreatywne warsztaty, kulinarne doznania i jeszcze więcej rozmaitych atrakcji. Centrum Praskie Koneser w Warszawie z przytupem wita najpiękniejszą porę roku....

600 czworonogów czeka na nowy dom.

Około 600 – tyle zwierząt przebywa obecnie w Schronisku na Paluchu. Choć pochodzą z różnych miejsc, a każde ma do opowiedzenia...

ŚwiatoVida – Nowa inwestycja w sąsiedztwie Galerii Północnej!

Ruszyła sprzedaż nowej inwestycji w Warszawie! Tym razem na Białołęce, w sąsiedztwie Galerii Północnej, powstaną 2 budynki...

Jutro powrót Veturilo!Rowery miejskie wracają na ulice.

W piątek 1 marca startuje 13. sezon roweru miejskiego Veturilo. Ponad 3 tysiące rowerów, ponad 300 stacji. A...

Odwołanie z funkcji Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków

Wojewoda Mazowiecki Mariusz Frankowski, na wniosek Generalnego Konserwatora Zabytków, Sekretarza Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bożeny Żelazowskiej, odwołał...

Polecane

Wiosna coraz bliżej. Centrum Praskie Koneser z mnóstwem różnorodnych wydarzeń

Przyciągające wystawy, kreatywne warsztaty, kulinarne doznania i jeszcze więcej rozmaitych atrakcji. Centrum Praskie Koneser w Warszawie z przytupem wita najpiękniejszą porę roku....

Bieg Na Szczyt Rondo 1 próbą generalną przed mistrzostwami świata

16 marca odbędzie się 12. edycja Biegu Na Szczyt Rondo 1, czyli kultowego biegu po schodach na 37. piętro warszawskiego biurowca...

Od Służewa do Szpiegowa: osiedle Służew nad Dolinką

Służew nad Dolinką to bez wątpienia jedno z najbardziej wyjątkowych osiedli w Warszawie, mimo że niemal identyczne bloki znaleźć można...

XIV Warszawskie Targi Mieszkaniowe Dom 2024

Już za 2 tygodnie (17-18.02.2024 ) w Pałacu Kultury i Nauki odbędą się Warszawskie Targi Mieszkaniowe DOM 2024. To już czternasta...

Po drodze do szczęścia Macieja Hamerlińskiego. Zaproszenie na spotkanie z autorem

2 lutego o godz. 19.00 na terenie Toru Wyśigów Konnych odbędzie się spotkanie z Maciejem Hamerlińskim, którego książka Po drodze...

Nagroda Architektoniczna Prezydenta Warszawy – ruszyły zgłoszenia

Biurowiec, szkoła, a może park? Od dziś warszawianki i warszawiacy mogą zgłaszać swoje ulubione miejsca i inwestycje w mieście do jubileuszowej...