SERWIS O ŻYCIU W PRZESTRZENI MIEJSKIEJ I ARCHITEKTURZE

REDAKCJA

REKLAMA

Centrum Nauki Kopernik będzie większe?

Strona główna Nieruchomości Centrum Nauki Kopernik będzie większe?

Centrum Nauki Kopernik planuje powołanie Pracowni Przewrotu Kopernikańskiego. Będzie to pierwszy w Polsce eksperymentalny ośrodek, zajmujący się badaniem, opracowywaniem  Pracowni jest  zmiana kultury uczenia się i przyczynienie się do przeprowadzenia zmian w kształceniu, odpowiadających na potrzeby i wyzwania społeczeństwa XXI w.

Z każdym rokiem rośnie zapotrzebowanie na opracowywane przez Centrum narzędzia edukacyjne i metody uczenia. Pracownia będzie kontynuować te prace w szerszej skali i tworzyć nowe rozwiązania. Przede wszystkim jednak podejmie starania, by wypracowane rozwiązania były jak najszerzej stosowane, a kompetencje właściwe dla promowanej kultury uczenia się kształtowane u coraz większej grupy edukatorów: nauczycieli w szkołach, uczących poza systemem formalnej edukacji, rodziców. By móc rozszerzyć działalność i tym samym zwiększyć zasięg oddziaływania, Kopernik stara się
o rozbudowanie swojej siedziby.

Wizję takiego obiektu opracowali w ramach semestralnych prac zaliczeniowych studenci Politechniki Warszawskiej. Ich projekty są dla Centrum Nauki Kopernik inspiracją i okazją do opowiedzenia o nowej działalności.

Pracownia znalazła się na liście przedsięwzięć, które mogą zostać sfinansowane w perspektywie finansowej na lata 2014-2020 ze środków Unii Europejskiej w ramach Kontraktu Terytorialnego Województwa Mazowieckiego.

Potrzeba powołania Pracowni Przewrotu Kopernikańskiego wynika z fundamentalnych zmian cywilizacyjnych, zachodzących w ostatnich dziesięcioleciach i nieprzystawania do nich systemu edukacji, który powstał w zupełnie innych realiach historycznych. Ta rosnąca nieadekwatność wymaga refleksji nad zmianą sposobu uczenia się i podjęcia działań – najpierw w formie eksperymentu, a potem zmian w skali ogólnopolskiej.

Propozycja Pracowni to budowa nowej kultury uczenia się. Takiej, która stawia w centrum osobę uczącą się – aktywną, budującą swoją wiedzę i umiejętności przez doświadczanie, badanie, realizowanie projektów. Osobę, która zdobywa umiejętności przydatne w życiu, rozumie ich znaczenie dla swojej przyszłości i rozwija kompetencje społeczne.

O opracowanie projektów takiego budynku poproszeni zostali studenci Politechniki Warszawskiej, którzy od dawna współpracują z Centrum. Wcześniej tworzyli ławki edukacyjne czy naukowe gadgety. Teraz projektowali budynek Pracowni Przewrotu Kopernikańskiego. Prace te stanowiły dla nich zaliczenie semestralne, a dla Kopernika stały się inspiracją do stworzenia założeń infrastrukturalnych nowej działalności.

Projekty wykonali studenci studiów magisterskich Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej, w tym osoby studiujące Rozwój Zrównoważony w Architekturze i Urbanistyce, przy współpracy ze studentami studiów magisterskich Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej specjalności Inżynieria Zrównoważonego Rozwoju w Budownictwie. Pracą kierowała Katedra Projektowania Architektonicznego i  Urbanistycznego, prowadzona przez prof. zw. dr hab. arch. Konrada Kuczę-Kuczyńskiego w ramach zespołu prof. nzw. dr inż. arch. Marka Świerczyńskiego, zespół dr inż. arch. Jerzego Grochulskiego oraz Katedra Urbanistyki i Gospodarki Przestrzennej, prowadzona przez prof. zw. dr hab. arch. Andrzeja Gawlikowskiego. Koordynacją współpracy pomiędzy Wydziałem Architektury Politechniki Warszawskiej i Centrum Nauki Kopernik – zajmował się mgr inż. arch. Łukasz Piątek.

 

Czym jest Pracownia

Pracownia Przewrotu Kopernikańskiego będzie działać w ramach Centrum Nauki Kopernik, wykorzystując potencjał merytoryczny instytucji i czerpiąc z jej doświadczeń w tworzeniu społeczności uczącej się, współpracy ze środowiskiem nauczycielskim, naukowym, biznesowym.
Od początku swojej działalności Centrum stwarza warunki sprzyjające uczeniu się
przez doświadczanie – udostępnia interaktywne eksponaty na wystawach stałych, organizuje pokazy i zajęcia w laboratoriach, Teatrze Wysokich Napięć, Majsterni, Planetarium Niebo Kopernika. Ta podstawowa dla Kopernika działalność stała się punktem wyjścia do  współpracy ze środowiskami edukacji formalnej i nieformalnej. Centrum tworzyło nowe narzędzia edukacyjne i wdrażało je w małej skali. Z każdym rokiem jednak rośnie zapotrzebowanie na opracowywane przez Centrum rozwiązania, pojawiają się nowe grupy odbiorców. Pracownia Przewrotu Kopernikańskiego pozwoli poszerzyć zasięg oddziaływania Kopernika. Wyjść poza mury instytucji, realizując  sprawdzone już działania edukacyjne i zupełnie nowe projekty. Przykłady działań, które Centrum prowadzi z sukcesem od dłuższego czasu to tworzenie zestawów edukacyjnych, wspieranie Klubów Młodego Odkrywcy, Warsztaty Familijne. Do inicjatyw rozpoczętych niedawno należy program ESERO, wprowadzający do szkół tematykę związaną z Kosmosem, czy Szkolna Pracownia Przyrody. Zupełną nowością będzie planowany FabLab@School – eksperymentalne laboratorium edukacyjne, w którym uczniowie realizują swoje pomysły z wykorzystaniem technologii cyfrowych, zwykłych narzędzi oraz maszyn.

 

Pracownia będzie prowadzić działania w sześciu uzupełniających się obszarach:

–  analizowanie i badanie procesu uczenia się i środowiska uczenia się

–  zmiana postrzegania procesu uczenia się

– rozwijanie metod i narzędzi wspierających proces uczenia

– budowanie kompetencji edukatorów

– dążenie do tego, żeby nowe metody i narzędzia były jak najszerzej stosowane

– budowanie społeczności zaangażowanej w zmianę kultury uczenia się.

 

Skąd nazwa: Pracownia Przewrotu Kopernikańskiego?

PRACOWNIA.

Słowo  wskazujące na przestrzeń badania i wypracowywania rozwiązań, poprzedzonych eksperymentem.  Termin nawiązuje do szkolnych pracowni tematycznych, pracowni naukowo-badawczych, artystycznych oraz pracowni rzemieślniczych, gdzie tworzy się proste, ale wyjątkowei dopracowane obiekty. Pracownia będzie odwoływała się do każdego z tych źródłosłowów.

PRZEWRÓT KOPERNIKAŃSKI.

Wyrażeniem tym nazywa się metaforycznie przemianę w sposobie patrzenia człowieka
na świat. W podstawowym znaczeniu odwołuje się do naszego patrona, Mikołaja Kopernika, który dokonał zmiany fundamentalnego paradygmatu naukowego: wstrzymał Słońce, ruszył Ziemię.  Zwrotem tym opisuje się rewolucyjną koncepcję filozoficzną Immanuela Kanta. Jego poprzednicy uważali, że doświadczenie umożliwia stworzenie pojęcia – on dowodził,
iż to pojęcia umożliwiają doświadczenie. Zabieg ten nazywany jest przewrotem kopernikańskim w filozofii. W pedagogice  do przewrotu kopernikańskiego odwołał się John Dewey, stawiając w  w centrum uwagi dziecko, a nie przedmiot nauczania. W Pracowni Przewrotu Kopernikańskiego będziemy zmieniać paradygmaty, przenosić punkty ciężkości, odwracać role, wydobywać obszary niezauważane, by w efekcie przyczynić się do zmiany kultury uczenia się. To odmienne od powszechnie przyjmowanego patrzenie na proces uczenia się, poznawania świata realizujemy od początku funkcjonowania Centrum Nauki Kopernik. Nazwa Pracowni nawiązuje także  do projektu  „Przewrót kopernikański”, realizowanego przez Centrum w latach 2013 – 2015 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Pracownia Przewrotu Kopernikańskiego naturalnie będzie kontynuować te działania.

 

e785532fdbaae28543c3a2c272d5c56859ac4303!15302315

z17594471Q,Projekt-Pracowni-Przewrotu-Kopernikanskiego

 

Wiadomości

90 gazowców LNG od Autosana?

Firma Autosan złożyła najkorzystniejszą ofertę na dostawę 90 przegubowych autobusów gazowych na skroplony gaz ziemny - orzekła komisja przetargowa MZA.

Mniej samochodów na Ludnej

Ruszają zapowiadane zmiany w organizacji na Powiślu. Na całej długości od Czerniakowskiej do Solca, ulica Ludna będzie miała pasy do...

PRIMARK jeszcze w sierpniu

Primark która oferuje „niesamowitą modę w niesamowitych cenach” otworzy swój pierwszy sklep w Polsce w warszawskim centrum handlowym Galeria Młociny w czwartek 20 sierpnia o godz....

Nobu hotel warsaw przywitał pierwszych gości

Już dzisiaj ruszył pierwszy hotel marki Nobu, założonej przez genialnego szefa kuchni Nobu Matsuhisę, aktora Roberta...

Zielona wiata przystankowa na Żoliborzu

Na Żoliborzu pojawiła się pierwsza wiata z dachem pokrytym zielenią. Ekologiczne rozwiązanie można zobaczyć na przystanku ks. Popiełuszki 05, przy ul...

Pomnik „Agatona” odsłonięty

Prezydent m.st. Warszawy wraz z przedstawicielami powstańców i władz odsłonił pomnik kpt. Stanisława Jankowskiego „Agatona”. To część obchodów 76. rocznicy wybuchu Powstania...

Polecane

Rozpoczyna się Lato Konesera. Kilkaset wydarzeń w centrum kulturalno-rozrywkowym stołecznej Pragi

Już w 1 lipca w Centrum Praskim Koneser rozpoczyna się wakacyjny cykl wydarzeń pod hasłem Lato Konesera. Od początku lipca do...

Teatr Polonia i Och-Teatr zagrają w lato plenerowe spektakle w Centrum Praskim Koneser

Centrum kulturalno-rozrywkowe na warszawskiej Pradze zapowiada plenerowe spektakle Teatru Polonia i Och-Teatru podczas Lata Konesera. Wstęp na wszystkie wydarzenia będzie bezpłatny,...

Innowacyjne udogodnienia w Tulipan House

Zaprojektowane na nowo lobby biurowca Tulipan House to nie tylko ekologiczny design, ale też przestrzeń, która na każdym kroku podkreśla dumę...

Warszawski rynek mieszkaniowy 2019

W 2019 roku w Warszawie przekroczono mieszkaniowy Rubikon. Na rynku pierwotnym średnia cena sprzedaży metra kwadratowego, na koniec pierwszej połowy roku, przekroczyła 9 tysięcy...

Noc Wieżowców 2018

Po przerwie wracamy do Was z trzecią edycją Nocy Wieżowców. zdjęcia: Kuba Jurkowski Wejściówki na Wydarzenie są imienne i nie istnieje możliwość zmiany danych na...

Rondo ONZ jeszcze wystrzeli w górę!

BY <!-- &amp;amp;amp;amp;lt;iframe src="//www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-N25V7L" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"&amp;amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;amp;lt;/iframe&amp;amp;amp;amp;gt; Rondo...